Öxabäck, Öxabäck förskola

Öxabäcks förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 oktober 2020

Öxabäcks förskola är i samma byggnad som Öxabäckskolan. Detta gör att förskolan och skolan kan ha ett bra samarbete. Förskolan har två avdelningar, en för 1 till 2 år och en för 3 till 5 år.

Vi arbetar utifrån varje barns individuella behov enligt läroplanen för förskolan, LPFÖ-98 reviderad 2010.

För oss har leken stor betydelse. Genom leken väcker vi barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga. Vi vill utveckla deras självkänsla och deras självständighet. Barnens språkliga utveckling är viktig, därför lägger vi stor vikt vid att samtala med barnen och läsa för dem.

 

Publicerad av: Marks kommun