Sätila, Ramdalens förskola

Ramdalens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 februari 2022

Ramdalens förskola ligger i Sätila, nära skogen och sjön Lygnern. Förskolans pedagoger har fyra värdeord för verksamheten: olikhet, empati, delaktighet och glädje.

Förskolan har två avdelningar, Upptäckarna 1-3 år och Forskarna 3-5 år.

Inriktning

Under dagen delas barnen in i mindre grupper med en ansvarspedagog för respektive grupp för att skapa ett mindre sammanhang för barnen. I den lilla gruppen har alla barn en bättre möjlighet att kunna fördjupa sig i ett intresseområde, alla barn blir sedda och alla kan komma till tals. Pedagoger och barn lägger stor vikt vid barnens delaktighet och arbetar utifrån att barn och pedagoger samspelar och lär av och med varandra. 

Förskolan har en föränderlig miljö såväl inomhus som utomhus. Miljöerna är viktiga och skapas utifrån barnens intressen. Allt skall locka till upptäckarlust och kreativitet.

Förskolan arbetar aktivt med att medvetandegöra barnen om ett hållbart samhälle. Sopsortering och återvinning är välkända begrepp för barnen. Föräldrarna är också delaktiga i detta.

Nyfiken på vår verksamhet? Kom gärna på besök.

Använd förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering.

Publicerad av: Marks kommun