Rönnbäret förskola

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Rönnbärets förskola har en avdelning, 1-5 år.

Huvudman för Rönnbärets förskola är Leteboskolan i Horred. 

Rönnbärets förskola ligger centralt i Kinna och arbetar enligt Lpfö 98/11 med en kristen profil. Utifrån en kristen människosyn vill förskolan förmedla normer 

och värderingar som uppmuntrar barnen att ta ansvar för sig själva, varandra, miljön och allt levande. Förskolan har funnits sedan 1992 och drivs nu genom Letebo Utbildning AB.

Rönnbäret har en egen kö och egna anmälningsblanketter.

Publicerad av: Marks kommun