Sätila, Sätila förskola

Senast uppdaterad den 21 december 2023

Marks kommun bygger en helt ny förskola i Sätila vilken kommer att få namnet Lisakullas förskola. Bygget beräknas pågå under hela år 2024 och fram till sommaren 2025. Under byggtiden har förskolan sin verksamhet i Sätilaskolans lokaler på Zetheliusväg 3.

Förskolan består under byggtiden av två avdelningar Hagen och Kullen.

Förskolan arbetar med att pedagoger växlar mellan de olika hemvisterna. Målsättningen är att pedagogerna skall följa sina inskolningsbarn och följa med den lilla gruppen som byter hemvist. Förskolan arbetar efter mottot "Alla barn är allas barn".

Förskolan arbetar efter sina värdeord: Glädje, vänskap och samarbete.

Det ska vara roligt att komma till förskolan, alla skall känna sig trygga och verksamheten inbjuder till lust och lärande tillsammans. Barnen skall inspireras,  nyfikenhet och kreativitet finns med i den dagliga verksamheten. 

På förskolan arbetar en genuspedagog. 

Förskolan lägger stor vikt vid

  • Barnens delaktighet.
  • Samarbete, att alla barn är allas barn.
  • Värdegrundsarbete.
  • Utevistelsen, där barnen utvecklar sin kreativitet, fantasi och motorik.
  • Leken, som är viktig för alla barnens utveckling och lärande.
  • Jämställdhetsarbete, att förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster.
  • Samarbete med föräldrarna. Goda relationer som gagnar barnen. 

Vill du veta mer om Sätila förskola, välkommen på besök. 

Publicerad av: Marks kommun