Sätila, Sätila förskola

Sätila förskola.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 februari 2022

Förskolan ligger vackert belägen med utsikt över sjön Lygnern. Förskolan har en unik utemiljö som erbjuder många aktiviteter och spännande utforskning. Byggnaden är gammal och har ursprungligen varit ett ålderdomshem. Stora ytor och många vinklar och vrår erbjuder ständiga utmaningar och en föränderlig miljö för barnen.

Förskolan består av tre hemvister. Hagen för 1-3 år, Ängen för 3-4 år och en trappa upp Gläntan för 4-5 år.

Förskolan arbetar med att pedagoger växlar mellan de olika hemvisterna. Målsättningen är att pedagogerna skall följa sina inskolningsbarn och följa med den lilla gruppen som byter hemvist. Förskolan arbetar efter mottot "Alla barn är allas barn".

Förskolan arbetar efter sina värdeord: Glädje, vänskap och samarbete.

Det ska vara roligt att komma till förskolan, alla skall känna sig trygga och verksamheten inbjuder till lust och lärande tillsammans. Barnen skall inspireras,  nyfikenhet och kreativitet finns med i den dagliga verksamheten. 

På förskolan arbetar en genuspedagog. 

Förskolan lägger stor vikt vid

  • Barnens delaktighet.
  • Samarbete, att alla barn är allas barn.
  • Värdegrundsarbete.
  • Utevistelsen, där barnen utvecklar sin kreativitet, fantasi och motorik.
  • Leken, som är viktig för alla barnens utveckling och lärande.
  • Jämställdhetsarbete, att förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster.
  • Samarbete med föräldrarna. Goda relationer som gagnar barnen. 

Vill du veta mer om Sätila förskola, välkommen på besök. 

Publicerad av: Marks kommun