Skene, Habygårdens förskola

Habygårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

Habygårdens förskola ligger mellan Skene och Örby och har naturen runt husknuten. På Berget är de yngsta barnen placerade och på Dungen finns två grupper som kallas Hundar och Katter med barn i åldern 3-5 år. Maten som serveras tillagas från grunden i förskolans kök.

Lärmiljö för alla – Alla barn ska lyckas

Till Habygårdens förskola är alla barn och vuxna välkomna. Förskolan ska vara en trygg och rolig plats där alla utmanas i sitt lärande på ett lekfullt och variationsrikt sätt.

För att lyckas kommer vi att utgå från följande strategier:

  • Arbetslaget är för oss en trygg bas där vi vågar visa känslor och har roligt tillsammans. Vi lär av och med varandra och vågar utmana varandra för att utvecklas som pedagoger
  • Inskolningen lägger grunden för goda relationer, vi eftersträvar en förtroendefull dialog med föräldrarna
  • Lärande för oss är det vardagliga som sker hela tiden i upptäckter och i samspel, både mellan barn och barn och barn och vuxna
  • Ett rikt utbud av material och olika miljöer som utmanar barnen och erbjuder varierande lärsituationer
  • Ta till vara barnens intresse – utmanar barnen efter deras förmåga

På Habygårdens förskola arbetar vi tillsammans med övriga förskolor i Skene med:

Förskolans övergripande mål 2019/20:

Utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk på ett lekfullt sätt.

Syfte:

Att barnen ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhället, förstå andra och göra sina röster hörda.

Vi deltar i Skolverkets fortbildning Läslyftet och under läsåret 2019/20 kommer vi att ta oss an modulen "natur, teknik och språkutveckling". Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intresse för att skapa en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 

 

Publicerad av: Marks kommun