Skene, Habygårdens förskola

Habygårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Habygårdens förskola ligger mellan Skene och Örby och har naturen runt husknuten. Berget och Dungen heter avdelningarna, som har barn i åldrarna 1 till 5 år. Maten som serveras tillagas från grunden i förskolans kök.


Vi vill att alla barn och vuxna som är på förskolan ska känna sig trygga. Arbetssättet bygger på att barn och pedagoger känner varandra och samarbetar i hela huset.

Det sociala samspelet är viktigt och därför arbetar vi mycket med att stärka barnets självkänsla och att man ska visa respekt för varandra. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och arbetar för att ge alla barn möjlighet att på ett glädjefyllt sätt lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Det finns en välplanerad och genomtänkt inskolning till förskoleklassen i Habyskolan.

Något som också är viktigt för oss är arbetet mot en hållbar utveckling.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun