Skene, Habygårdens förskola

Habygårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 januari 2023

Habygårdens förskola ligger mellan Skene och Örby och har naturen runt husknuten. På Berget är de yngsta barnen placerade och på Dungen finns två grupper som kallas Hundar och Katter med barn i åldern 3-5 år. Maten som serveras tillagas från grunden i förskolans kök.

Lärmiljö för alla – Alla barn ska lyckas

Till Habygårdens förskola är alla barn och vuxna välkomna. Förskolan ska vara en trygg och rolig plats där alla utmanas i sitt lärande på ett lekfullt och variationsrikt sätt.

För att lyckas kommer vi att utgå från följande strategier:

  • Arbetslaget är för oss en trygg bas där vi vågar visa känslor och har roligt tillsammans. Vi lär av och med varandra och vågar utmana varandra för att utvecklas som pedagoger
  • Inskolningen lägger grunden för goda relationer, vi eftersträvar en förtroendefull dialog med föräldrarna
  • Lärande för oss är det vardagliga som sker hela tiden i upptäckter och i samspel, både mellan barn och barn och barn och vuxna
  • Ett rikt utbud av material och olika miljöer som utmanar barnen och erbjuder varierande lärsituationer
  • Ta till vara barnens intresse – utmanar barnen efter deras förmåga

Inriktning

På Habygårdens förskola arbetar vi tillsammans med övriga förskolor i Skene med:

Förskolans övergripande mål 2022/2023:

Stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.                  Vi deltar i Skolverkets fortbildning specialpedagogik för lärande och under läsåret 22/23 kommer vi att ta oss an modulen Tillgängliga lärmiljöer.

Syfte:

Utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos all personal som medverkar i undervisningen i förskolan för att ge dem bättre förutsättningar att möta alla barns olika behov och på så sätt anpassa och utveckla undervisningen. 

 

Vision

Alla barn ska lyckas

Genom en aktiv närvaro och en medvetenhet om att barn gör rätt om de kan, strävar vi efter att möta barnen med ett lågaffektivt förhållningssätt, som utgår från att det är den vuxnes ansvar att barnen ska lyckas.

 

Publicerad av: Marks kommun