Skene, Montessoriförskolan Pärlan

Senast uppdaterad den 25 april 2019

På Pärlan i centrala Skene har vi cirka 70 elever. Här finns förskola och grundskola år 1-9. Skolan är inredd i fräscha, rymliga och ljusa lokaler. På vår skola möts du inte i första hand av klassrum med rader av skolbänkar och en kateder. Istället är det en öppen lokal där du hittar elever som arbetar i grupp eller ensamma i olika miljöer. Lärarna finns alltid till hands för att ge hjälp, stöd och undervisning.

Pärlan är en skola som tillämpar montessoripedagogiken i sin verksamhet, en pedagogik som grundades av Maria Montessori.

Pedagogiken grundar sig på att man:

  • anpassar inlärningen efter barnens "intresseperioder" vilka varierar med ålder och mognad
  • tar tillvara barnens spontana lust för arbete genom att låta deras intresse vara motiv nog för att söka kunskap
  • använder sig av arbetsmaterial som stimulerar till både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar
  • hjälper barnet med att "hjälpa sig själv"

På skolan arbetar vi med att:

  • använda av oss av öppna miljöer istället för klassrum
  • uppmuntra barnens nyfikenhet och vilja till att lära
  • hjälpa barnen med att själv finna svaren
  • anpassa inlärningen till varje barns utvecklingsstadium

Publicerad av: Marks kommun