Skene, Solgården förskola

Solgårdens förskola i Skene

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Solgårdens förskola är en mångkulturell förskola centralt belägen i Skene med närhet till goda kommunikationer till såväl Borås, Varberg och Göteborg. Förskolan arbetar projekt- och temainriktat och det är utifrån barnens intressen som temat växer fram. Litteraturen är ett viktigt verktyg för att utmana och utveckla barnens fantasi, lärande och språk.

Förskolan har en stor varierad gård med närhet till natursköna raviner. Byggnaderna är omgjorda disponentvillor med stor charm. Förskolan har fem avdelningar och vi arbetar åldersindelat.

Under dagen organiserar vi oss i mindre grupperingar med barn och pedagoger för att möta varje barns behov och alla goda möjligheter till delaktighet och inflytande över sin dag och i samspelet med andra. Verksamheten bygger på tilltro till att alla barn kan, med stöd av pedagoger som tillåter och utmanar, och att lärande sker i samklang med barn, vuxna och miljöer.

Vision

Läroplanens mål tillsammans med barnens nyfikenhet och lust att leka och lära styr vägen.
På vår förskola är alla unika och kompetenta och vi lär av och med varandra.

Strategier

Vi utgår ifrån barnens inneboende kraft, nyfikenhet och lust att lära för att tillsammans skapa vår vardag och verksamhet. Det ger olika infallsvinklar och nya utmaningar. Vi arbetar utifrån samma övergripande mål på hela förskolan, men hur arbetet utvecklar sig styrs av barnens intressen i de olika grupperna. För att säkerställa kvaliteten använder vi pedagogisk dokumentation som metod och till stöd har vi dokumentationsverktyget Pluttra.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun