Skene, Solgården förskola

Solgårdens förskola i Skene

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

Välkommen till Solgårdens förskola! Vår förskola ligger centralt mitt i Skene. Vi arbetar mot Marks kommuns vision "En lärmiljö för alla".

Solgårdens förskola har sex avdelningar med tre avdelningar riktade till yngre barn och tre avdelningar till äldre barn. Vi finns i två byggnader på förskolans tomt med möjlighet till utevistelse på två olika utegårdar med utmaningar för olika åldrar. I närmiljön finns många spännande platser att besöka som t ex lekplatser, naturliga miljöer och biblioteket.

Förskolans undervisning bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Vi arbetar för att alla ska lyckas. Barnen kommer alltid i första hand och vi bygger utbildningen på att skapa goda relationer med alla barn och vårdnadshavare. Vårt uppdrag är att ge barnen möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga samt lust och glädje till ett livslångt lärande.

Alla förskolor inom Marks kommun arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

  

 

Publicerad av: Marks kommun