Skogsgrindens förskola, Skene och Hajom

Skogsgrinden Ur och Skurs förskola i Hajom

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Förskolorna är centralt belägna i Marks kommun i Backa, Skene och centralt i Hajom. Personalen driver Skogsgrinden som ett personalkooperativ i privat regi. Grundidén till I Ur och Skurs pedagogik, är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Det är Friluftsfrämjandets barnverksamhet som utgör grunden för I Ur och Skur -pedagogiken. De kunskaper vi vill förmedla till barnen ges genom planerade aktiviteter, skapande verksamhet och fri kreativ lek. Aktiviteterna är tema- och projektinriktade och bedrivs huvudsakligen utomhus med ett medupptäckande, medupplevande, medagerande och medundersökande arbetssätt. Detta görs med hjälp av naturen, i skogen, på ängen eller vid vatten året om.

Ett av våra mål är att verksamheten ska stimulera och utmana barnens utveckling och lärande! Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. 

Vi dokumenterar dagligen det som händer i verksamheten för att få möjlighet att reflektera och studera, vad barnen gör och hur vi på ett bra sätt kan arbeta för att möta upp det som intresserar dem.

Publicerad av: Marks kommun