Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Sätila, Smedjans förskola

Smedjans förskola, Sätila.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Förskolan Smedjan är belägen i Sätila och är det senaste tillskottet av förskolor i Sätila. Förskolan har en spännande arkitektur och lite annan utformning av lokalerna.

Förskolan har tre avdelningar: Glädjekällan 1-3 år, Skattkammaren 3-5 år och Guldgruvan 3-5 år.
Smedjan arbetar för:
* att rusta barnen med det som var och vad vi behöver nu och för framtiden.
* en arbetsform där vi alla respekterar varandra, där barn och pedagoger lär och utvecklas tillsammans. Där vi delar glädje med varandra.
* att ge barnen de bästa förutsättningar för att utveckla en god självkänsla och framtidstro. Förskolan skall präglas av glädje, kreativitet, lärande och omsorg.
* att ha ett nära samarbete med föräldrarna, där vi tillsammans arbetar med det bästa för barnen.
* att lyfta fram leken och aktivt arbeta för att utveckla barnens sociala förmågor.
* att gruppen är viktig och utgör grunden för TILLSAMMANS KAN VI.

På förskolan finns spansktalande pedagog samt stor kompetens i ”Tecken som stöd”
Vill du veta mer om Smedjan, välkommen på besök!

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

 

Publicerad av: Marks kommun