Sätila, Smedjans förskola

Smedjans förskola, Sätila.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 februari 2022

Förskolan Smedjan är belägen i Sätila och är det senaste tillskottet av förskolor i Sätila. Förskolan har en spännande arkitektur och lite annan utformning av lokalerna.

Förskolan har tre avdelningar: Glädjekällan 1-3 år, Skattkammaren 3-5 år och Guldgruvan 3-5 år.
Smedjan arbetar för:
* att rusta barnen med det som var och vad vi behöver nu och för framtiden.
* en arbetsform där vi alla respekterar varandra, där barn och pedagoger lär och utvecklas tillsammans. Där vi delar glädje med varandra.
* att ge barnen de bästa förutsättningar för att utveckla en god självkänsla och framtidstro. Förskolan skall präglas av glädje, kreativitet, lärande och omsorg.
* att ha ett nära samarbete med föräldrarna, där vi tillsammans arbetar med det bästa för barnen.
* att lyfta fram leken och aktivt arbeta för att utveckla barnens sociala förmågor.
* att gruppen är viktig och utgör grunden för TILLSAMMANS KAN VI.

På förskolan finns spansktalande pedagog samt stor kompetens i ”Tecken som stöd”
Vill du veta mer om Smedjan, välkommen på besök!

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

 

Publicerad av: Marks kommun