Snickaregårdens förskola

Snickaregårdens förskola, Kinna.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 maj 2018

På Snickaregårdens Förskola arbetar vi efter ledorden trygghet, tilltro, lust och nyfikenhet samt omtanke.

 • Trygghet – Vi vill att barnen ska vara trygga hos oss. Vi ger dem mycket tid och omtanke för att skapa trygga barn. Vi arbetar aktivt med gemensamhetsskapande övningar där vi stärker känslan av tillhörighet.
 • Tilltro – Vi tror på att alla barn kan. Vi pedagoger finns alltid med och stöttar barnen.
 • Lust och nyfikenhet – Vi är uppmärksamma på barnens intressen för att skapa en verksamhet som får barnen att känna lust och nyfikenhet till att lära sig nya saker. Genom att uppmuntra och bekräfta dem skapar vi nyfikna barn.
 • Omtanke – Vi vill att barnen är rädda om varandra och våra leksaker och visar respekt för allt som lever. Vi arbetar efter allas lika värde där ingen kränks eller utsätts för mobbing. Alla har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. 

Verksamhet

Vi har två avdelningar på Snickaregårdens förskola:

 • På Bullerkatten går våra minsta barn; 1 till 3 år. Vi är uppdelade i två grupper. En grupp med åldrarna 1-2 år och en grupp med åldrarna 2-3 år.
 • På Stora snickaren har vi tre grupper med åldrarna 3-5 år. I år heter grupperna Skalbaggarna, Rymdgruppen och Lejongruppen. Barnen röstar demokratiskt om vad deras grupp ska heta.

 Inriktning

 • Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 98/10.
 • Under läsåret 2016/17 arbetar vi mot förskolans mål Rörelse och Berätta med IKT. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
 • Vi är ute mycket varje dag i alla väder. Utomhus är miljön föränderlig beroende på vilket väder det är för dagen. Vi har en stor kuperad gård på varje sida av huset som utmanar med höjdnivåer, naturmaterial och lekredskap. En del av gården är anpassad för de yngsta barnen.
 • Vi har fördelen av att ha ett eget kök där vår kokerska tillagar maten varje dag. Maten vi äter består av minst 34% ekologiska råvaror.
 • Vi är en interkulturell förskola. Vi har många olika kulturer som berikar vårt arbete. I dagsläget har vi 20 nationaliteter och 14 språk bland våra barn. Barnen tycker det är spännande att lära sig ord på andra språk. Att man pratar på olika sätt är en självklarhet för våra barn.
 • Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka barnens språkutveckling.

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan pedagoger och barn ska främjas hos oss.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Vi dokumenterar barnens lärande med verktyget Pluttra där du som vårdnadshavare kan följa vår verksamhet och få en inblick om ditt barns dag på förskolan. Då kan du tillsammans med ditt barn prata om hur dagen har varit och vad de har gjort.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun