Solgården förskola

Solgårdens förskola i Skene

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

En mångkulturell förskola centralt belägen i Skene med närhet till goda kommunikationer till såväl Borås, Varberg och Göteborg. Förskolan är en litteraturprofilerad förskola som arbetar i nära samarbete med Skene bibliotek. Alla barn besöker biblioteket i Skene regelbundet och deltar där i sagostunder med barnbibliotekarien. Alla barn får en sagobok i gåva när de fyller år.

Förskolan har en stor varierad gård med närhet till natursköna raviner. Byggnaderna är omgjorda disponentvillor med stor charm. Förskolan har fyra avdelningar Blåsippan och Vitsippan för yngre barn, Smörblomman och Violen för äldre barn.

Alla barnen delas i mindre grupperingar under förmiddagen tillsammans med en till två pedagoger för att pedagogerna ska kunna möta varje barns behov och ge barnen möjligheter att få inflytande på sin dag. Verksamheten bygger på tilltron att alla barn kan, med stöd av pedagoger som tillåter och utmanar och där lärandet sker i samklang med barn, vuxna och miljöer.

Vision

  • En förskola som sjuder av liv, glädje och aktivitet, där nyfikenheten får lov att vara stor inför varandra och omvärlden.
  • En förskola där vi ser alla som unika och kompetenta med olika resurser som vi tillsammans tar vara på.
  • En förskola där det är tillåtet att var olika och där vi visar omtanke om såväl små som stora.

Strategier 

Vi arbetar projekt- och temainriktat och vi utgår från barnens inneboende kraft och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. Utifrån barnens behov och lust att lära, för vi nya infallsvinklar och ställs inför nya utmaningar. Vi arbetar med samma övergripande rubrik på hela förskolan men hur det utvecklar sig styrs av barnen i de olika grupperna utifrån barnens intresse. Vi dokumenterar det som händer i verksamheten för att få möjlighet att reflektera och studera, vad barnen gör och hur vi på ett bra sätt kan arbeta för att möta upp det som intresserar dem.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun