Strömbackens förskola

Strömbackens förskola, Kinna.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 maj 2018

Strömbackens förskola ligger i en naturskön miljö i Kinna. Barnen är fördelade på två avdelningar. På Hattifnatten arbetar tre pedagoger med barn i 1-3 års ålder. På Filifjonkan arbetar tre pedagoger med barn i 3-5 års ålder. Vi arbetar åldersindelat och i mindre grupper för att bättre kunna möta barnen i deras lärprocesser.

Lokalerna är inbjudande och förskolan har en fantastisk miljö med många små rum vilket gör att barnen tillsammans med pedagogerna kan skapa många olika miljöer, allt utifrån barnens intresse och lust att lära. På vår förskola får barnen en chans till skapande, lek och lärande i en kreativ, inspirerande och föränderlig miljö.

Förutom varje avdelnings hemvist finns gemensamma ytor för lek och skapandeverksamhet. Vi har en pedagog, utbildad ateljerista, som kommer med idéer och har stor kunskap inom skapande med olika material. Tanken är att så mycket som möjligt väva in skapande och kreativitet i vårt temaarbete. Genom att arbeta med ett temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Med ett gemensamt tema ger vi en röd tråd och helhet, samt öppnar upp för ett samarbete och gemenskap mellan avdelningarna.

Läroplanens mål och barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära styr vägen. Vi ger barnen möjlighet och verktyg för att erövra kunskap, samt använder allas erfarenheter och kunskaper och lär oss tillsammans. Vår dokumentation inom olika pedagogiska områden synliggör verksamheten där vi tillsammans kan följa vår utveckling och vårt lärande.

På förskolan finns en gård med rutschkana, sandlåda, gräsmatta och klätterställning, samt en cykelgård med direkt anslutning till skogen. Skogen bjuder på många upplevelser och den kan förvandlas till allt ifrån troll- till bokstavs- eller sagoskog. Närheten till skog och mark och öppna ytor ser vi som en stor tillgång. Här har barnen stora fria platser att leka på, spännande möjligheter och utmaningar. Barnen får förståelse för och kunskap om naturen och livet där. I området finns också flera fina lekplatser att besöka.

Våra mål

Under läsåret 2016-17 är våra mål Rörelse och Berättande genom IKT.

Med Rörelse vill vi ta tillvara på barnens naturliga intresse för rörelse, ur ett såväl motoriskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Vi vill främja och stimulera en fysiskt aktiv dag på förskolan, och även synliggöra naturvetenskaplig rörelse i barnens närmiljö och väcka intresse för att ta reda på varför saker rör sig och hur.

Vad gäller vårt andra mål Berättande genom IKT vill vi också där ta tillvara på barnens naturliga intresse för den digitala världen – vi vill främja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos barnen, och ge dem fler möjligheter och verktyg till berättande.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun