Ubbhult, Ubbhults förskola

Ubbhults förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 25 juni 2019

Ubbhults förskola ligger i det natursköna lilla samhället Ubbhult, med närhet till både Kungsbacka och Göteborg. Förskolan har tre avdelningar: Junibacken 1-3 år, Lönneberga 3-5 år, Saltkråkan 3-5 år.

Förskolans närhet till skog och mark utnyttjas i den dagliga verksamheten. Att gå till skogen och utforska naturen och närmiljön, att få nya kunskaper om växter, djur och vad man kan finna är spännande och ger ständigt nya kunskaper för både barn och pedagoger. Delar av dagen arbetar pedagogerna med mindre grupper, där det finns en ansvarspedagog för varje grupp.

Allas lika värde är ett begrepp som är ledstjärna för verksamheten. Alla barn skall få utvecklas utifrån sin identitet och förutsättning. Barnen skall  utveckla en god självkänsla och känna trygghet på förskolan och tillsammans med pedagogerna. Lärandet växer fram ur relationer och trygghet.

Verksamheten planeras utifrån barnens intressen och förutsättningar. 

Nyfiken på Ubbhult? Kom gärna på besök.

Använd förskolans e-tjänster

Pluttra

För att ge föräldrarna en ökad delaktighet i verksamheten använder förskolan dokumentationsverktygePluttra.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering.

Publicerad av: Marks kommun