Barnomsorg - kväll, natt, helg

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020

Marks kommun erbjuder barnomsorg på så kallad obekväm arbetstid för barn mellan 1 och 12 år, på Assbergs förskola i Skene.

Med obekväm tid menas de tider då övriga förskolor och fritidshem är stängda. Från cirka klockan 18.30 – 06.00 och dagtid på helger. Verksamheten håller stängt julafton och juldagen.

Förskolebarn i åldern 1-5 år, som har behov av omsorg på obekväm tid ska normalt ha hela sin placering på Assbergs förskola. Alltså även de dagar det eventuellt krävs omsorg på dagtid. Fritidshemsbarn kan däremot ha plats på både sin skolas fritidshem och på Assbergs förskola.

Rätt att söka plats på obekväm arbetstid

Denna oomsorg är till för ensamstående vårdnadshavare, och för sammanboende vårdnadshavare eller varaktigt sammanboende med ordinarie arbetstider förlagda till kvällar, nätter eller helger. Med sammanboende menas de som är folkbokförda på samma adress.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från vårdnadshavarens arbetsgivare. Behovet av omsorg under tid då vanlig förskola och fritidshem inte erbjuds ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande, minst 2 tillfällen per månad.

Publicerad av: Marks kommun