Digitaliseringen lyfter förskolan i Mark

Senast uppdaterad den 9 oktober 2017

3D-skrivare, filmskapande och en smittande teknikglädje – förskolan i Marks kommun driver digitaliseringstrenden i Sjuhärad.

2015 sjösatte förskolan i kommunen en vision om att med hjälp av dokumentationsverktyget Pluttra ta verksamheten till en ny nivå. Nu, ungefär två år senare, kan Anneli Andersson, verksamhetschef för förskolan, och Maria Emanuelsson, förskolechef och ansvarig för organisationen i Pluttra, konstatera att satsningen är en stor framgång.

- När vi började satte vi ett gemensamt mål för att nå kvalitet i förskolans uppdrag inom uppföljning, utvärdering och utveckling, och tack vare en bra organisation som gav förutsättning för ett likvärdigt och genomgripande arbete i förvaltningen är vi nu långt förbi att bara använda Pluttra. Vi har lyft det kollegiala lärandet och skapat motivation och en vi-känsla hos våra pedagoger. Och inte minst har barnen blivit otroligt medvetna på att använda den moderna tekniken, säger Maria Emanuelsson.

"Fantastiskt inspirerande"

Digitaliseringsvågen innebär nu att barnen, på kommunens samtliga 29 förskolor, regelbundet arbetar med allt från läsplattor, Pluttra och projektorer, till filmskapande med hjälp av så kallad greenscreen (ett rum klätt i grönt tyg som möjliggör bland annat trickfilmning).

Förskolan arbetar enligt Anneli Andersson och Maria Emanuelsson väldigt medvetet med omvärldsanalyser, och vad barnen kommer att möta i framtiden. Pärlan i den tekniska kronan är organisationens nya 3D PC och 3D-skrivare, en teknik som gör satsningen i Mark unik.

- Det känns fantastiskt inspirerande att vi i Marks kommun, tack vare ett gott samarbete med IT-enheten, har fått möjlighet att satsa på detta, säger Maria.

Mark erbjuder modern teknik i framkant

Teknikarbetet i förskolan handlar om två olika spår: att förstå tekniken och att arbeta pedagogiskt utifrån uppdraget.

- Vårt systematiska kvalitetsarbete har fått en helt ny grund att stå på och vi har ständiga inspirationsmöten där både pedagoger och förskolechefer lär av varandra, menar Annelie.

Och mottagandet från barn och föräldrar har varit ”översvallande positivt" säger hon.

- Även andra kommuner har visat sitt intresse och varit på studiebesök hos oss. Jag tror att såväl pedagoger som barn och föräldrar idag kräver stimulans och modern teknik i framkant och det är något vi verkligen kan erbjuda här i Mark.

Publicerad av: Marks kommun