Familjedaghem

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Ett alternativ till förskola är familjedaghem. I ett familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot barn i sitt hem under tiden föräldrarna arbetar eller studerar. Barnen kan vara mellan 1 och 5 år.

Dagbarnvårdare finns i Hajom, Evy Andersson och i Fotskäl, Birgitta Eriksson. De ordnar gemensamma aktiviteter med barnen och har stöd av varandra. Vid sjukdom och ledigheter tar de emot varandras barn.

Fristående pedagogisk omsorg

Företaget Ströms Slott AB har tre anställda dagbarnvårdare som bor och arbetar i Örby och Fritsla.

Familjedaghemmen arbetar efter de Allmänna råden för familjedaghem. Vilka som finns kan du kan läsa till höger här på sidan.

Familjedaghem med egna barn inskrivna

I Marks kommun har man även möjlighet att vara dagbarnvårdare åt sina egna barn. Detta innebär dock att du även måste ta emot andra barn och dessa barn måste vara mer än hälften av arbetstiden.

Den som är intresserad att arbeta som dagbarnvårdare skickar ansökan till kommunen.

Publicerad av: Marks kommun