Familjedaghem

Senast uppdaterad den 8 oktober 2018

Ett alternativ till förskola är familjedaghem.

I ett familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot barn i sitt hem under tiden föräldrarna arbetar eller studerar.

Marks kommun har inga kommunala dagbarnvårdare anställda.

Fristående pedagogisk omsorg

Företaget Ströms Slott AB har en anställd dagbarnvårdare som bor och arbetar i Fritsla.

Publicerad av: Marks kommun