Starta egen förskola

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020

Här finner du information om vad som gäller för dig som vill starta egen förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Skicka din ansökan till kommunen, adress nedan, senast sex månader före den planerade starten. Detaljer, se riktlinjer för godkännande.
  • Ansvarig tjänsteman kontrollerar om ansökan är fullständig.
  • Brev, mail skickas till den sökande om kompletteringar behövs.
  • Brev, mail skickas till den sökande om att fullständig ansökan tagits emot och att beslut fattas vid nämndens möte.
  • Utredning görs.
  • Beslut om godkännande fattas beslutas av barn- och utbildningsnämnden. 
  • Avtal tecknas med kommunen vad gäller omfattning av verksamheten och ersättning för denna.

Ansökan skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden
Marks kommun
511 80 Kinna 

Publicerad av: Marks kommun