Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Här hittar du information om hur personuppgifter hanteras inom utbildningssektorn i Marks kommun.

Inom förskole- och skolverksamheten hanterar vi personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag enligt skollagen. Information om varför och hur vi behandlar personuppgifter  ges i samband med start i förskola, förskoleklass, gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt när elever erhåller konton. Du kan när som helst hitta de senaste informationerna här.

Publicerad av: Marks kommun