Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad den 2 september 2019

Stärkt lagstiftning gäller i EU sedan maj 2018, information om hur personuppgifter hanteras och den registrerades rättigheter har reglerats tydligare.

Inom förskole- och skolverksamheten hanterar vi personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag enligt skollagen. Alla hanteringar finns förtecknade. Information om varför och hur vi behandlar personuppgifter  ges i samband med start i förskola, förskoleklass, gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt när elever erhåller konton. Du kan när som helst hitta de senaste informationerna här.

Publicerad av: Marks kommun