Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Här hittar du information om hur personuppgifter hanteras inom utbildningssektorn i Marks kommun.

Inom förskole- och skolverksamheten hanterar vi personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag enligt skollagen. Alla hanteringar finns förtecknade. Information om varför och hur vi behandlar personuppgifter  ges i samband med start i förskola, förskoleklass, gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt när elever erhåller konton. Du kan när som helst hitta de senaste informationerna här.

Publicerad av: Marks kommun