Börja skolan

Senast uppdaterad den 20 februari 2018

I februari får alla barn som fyller sex år under året ett erbjudande om en plats i en kommunal förskoleklass i närheten av sin bostad. Förskoleklass är från och med hösten 2018 obligatorisk.

Alla har rätt att i stället välja en annan skola i kommunen, kommunal eller fristående. Man kan också söka sig till en skola i en annan kommun. Den som vill gå på en annan skola kontaktar aktuell skola och framför sitt önskemål. Man måste också tacka nej till det erbjudande man fått och meddela var barnet ska gå i skolan.

Ibland är det fler elever som söker till en skola än vad det finns plats för. I första hand fylls alltid platserna av de närboende barn som hör till upptagningsområdet, och i vissa fall innebär detta att skolan blir helt full. Till de platser som eventuellt finns kvar tillämpas i första hand syskonförtur. I sista hand lottas platserna bland övriga sökande.

Eleven kan även senare under sin skoltid välja att ansöka om att byta till annan skola.

Skolskjuts vid val av skola 

Elev som väljer skola inom kommunen har rätt till skolskjuts enligt särskilda regler. Vid val av skola utanför Marks kommun har eleven ingen rätt till skolskjuts.

Publicerad av: Marks kommun