Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Logopeder inom skolan

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

Logopedernas uppdrag är att stödja rektorer, personal, barn/elever och föräldrar genom konsultation och handledning i ärenden kring tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Logopederna arbetar mot både förskoleklass, grundskola samt grundsärskola men med fokus på förskoleklass, årskurs 1–3 och grundsärskolan årskurs 1–6. Arbetet är främst konsultativt samt främjande och förebyggande. 

Publicerad av: Marks kommun