Stödteam

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

Stödteamet riktar sig mot grundskolan F-9. Stödteamets uppdrag är att stödja skolornas arbetslag med till exempel förslag på olika pedagogiska strategier.

I stödteamet ingår lärare, specialpedagog och socialpedagog. Stödteamet arbetar operativt med elever i komplexa lärsituationer och med lärare som ingår i arbetslag kring dessa elever. Teamet arbetar konsultativt med enskilda lärare eller arbetslag. I stödteamets uppdrag ligger också att arbeta förebyggande och främjande framför allt med ”Kommunens plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro i grundskolan och grundsärskolan”.

Publicerad av: Marks kommun