Ängskolan, Skene

Ängskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

Ängskolan ligger i Skene i Marks kommun. Skolan är byggd på 60-talet och har under åren anpassats till dagens verksamhet. Skolan består av en huvudbyggnad med lektionssalar, expedition, matsal, elevcafé och en skåpshall. Runt skolan finns även ett antal byggnader anpassade för undervisning i teknik, hemkunskap, slöjd och idrott. Här går cirka 330 elever.

Ängskolan är en högstadieskola. Årskurs 7, 8 och 9 består av fem parallella klasser. 

Skolan är organiserad i tre arbetslag, ett för varje årskurs, där man arbetar tätt tillsammans för elevens utveckling -både kunskapsmässigt och socialt.

På skolan finns tre elevkoordinatorer som är kopplade till var sitt arbetslag. De är trygga vuxna med speciellt uppdrag att stötta elevernas sociala utveckling på olika sätt. Den kunskapsmässiga utvecklingen ansvarar våra kompetenta pedagoger av med hjälp av personal från elevhälsan vid behov. Vårt motto är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.

Vi arbetar också med att få eleverna engagerade i sin skolgång. Vi har ett aktivt elevråd med stor möjlighet att påverka skolmiljön och verksamheten. Våra tre elevskyddsombud har via utbildning blivit en viktig del kring skolans arbetsmiljö.

Våra elever arbetar tillsammans med personal i skolans elevcafé och matsal, vilket bidrar till en trivsammare miljö.

När det gäller Elevens val finns det flera olika ämnen att välja mellan, lite varierande urval i de olika årskurserna. Det som kan väljas i alla årskurser och som är en stor del av skolans kännetecken är idrott, som väljs av många elever.

För närvarande pågår byggnation av en ny skola där såväl personal som elever har varit delaktiga i utformningen.

 

Sjukanmälan av elev: 

010 888 70 50

Studie- och yrkesvägledare:
Mona Karlsson 0320 217744, mona.carlsson@mark.se

Skolsköterska:
Henrik Wermelin 0320-217456,  henrik.wermelin@mark.se

Kurator:
Karolina Johnsson Manskog 0320- 217453, karolina.johnssonmanskog@mark.se

Kök:
0320- 217455

Publicerad av: Marks kommun