Ängskolan, Skene

Ängskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Ängskolan ligger i Skene i Marks kommun. Skolan är byggd på 60-talet och har under åren anpassats till dagens verksamhet. Skolan består av en huvudbyggnad med lektionssalar, expedition, matsal, elevcafé och en skåphall. Runt skolan finns även ett antal byggnader anpassade för undervisning i teknik, hemkunskap, slöjd och idrott. Här går cirka 388 elever, årskurs 7-9.

Ängskolan är en högstadieskola och årskurs 7, 8 och 9 har 5 paralleller. Lärarna är cirka 50 till antalet. Mindre grupp finns för elever med särskilda behov.

Skolan är organiserad i tre arbetslag, benämnda med bokstäverna X, Y och Z, med blandade årskurser. Ängskolan har två profiler: Idrott och Matematik-No.

På skolan finns en utvecklad elevdemokrati som vi kallar FORUM, samt ett väl fungerande Skola-arbetsliv. Eleverna har stor möjlighet till att påverka och utforma skolan och dess verksamhet genom en aktiv elevstyrelse, skolakademi samt skolans idrottsförening Skol-if.

 

Publicerad av: Marks kommun