Ängskolan, Skene

Ängskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Ängskolan ligger i Skene i Marks kommun. Skolan är byggd på 60-talet och har under åren anpassats till dagens verksamhet. Skolan består av en huvudbyggnad med lektionssalar, expedition, matsal, elevcafé och en skåphall. Runt skolan finns även ett antal byggnader anpassade för undervisning i teknik, hemkunskap, slöjd och idrott. Här går cirka 420 elever, årskurs 7-9.

Ängskolan är en högstadieskola och årskurs 7, 8 och 9 har 6 paralleller. Lärarna är cirka 50 till antalet. En väl utvecklad stödverksamhet finns för elever i behov av särskilt stöd.

Skolan är organiserad i tre arbetslag, benämnda med bokstäverna AB, CD och EF, med blandade årskurser. När det gäller Elevens val finns det flera olika ämnen att välja mellan, lite varierande urval i de olika årskurserna. Det som kan väljas i alla årskurser och som är en stor del av skolans profil är idrott, som väljs av många elever.

På skolan finns ett utvecklat arbete med elevdemokrati som vi kallar FORUM. Eleverna har också stor möjlighet att påverka och utforma skolan och dess verksamhet genom en aktiv elevstyrelse.

 

För att se Ängskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun