Ängskolan, Skene

Ängskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 4 mars 2022

Ängskolan ligger i Skene i Marks kommun. Skolan är byggd på 60-talet och har under åren anpassats till dagens verksamhet. Skolan består av en huvudbyggnad med lektionssalar, expedition, matsal, elevcafé och en skåpshall. Runt skolan finns även ett antal byggnader anpassade för undervisning i teknik, hemkunskap, slöjd och idrott. Här går cirka 360 elever.

Ängskolan är en högstadieskola och årskurs 7, 8 och 9 har 5 parallella klasser. Lärarna är cirka 45 till antalet. En väl utvecklad stödverksamhet finns för elever i behov av särskilt stöd.

Skolan är organiserad i tre arbetslag. När det gäller Elevens val finns det flera olika ämnen att välja mellan, lite varierande urval i de olika årskurserna. Det som kan väljas i alla årskurser och som är en stor del av skolans profil är idrott, som väljs av många elever.

Eleverna har stor möjlighet att påverka och utforma skolan och dess verksamhet genom elevrådet och en aktiv elevstyrelse.

För närvarande pågår projektering av en ny skolbyggnad där såväl personal som elever är delaktiga i utformningen.

 

För att se Ängskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun