Björketorpskolan

Björketorpskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 3 december 2020

Björketorpsskolan ligger mitt i byn och har med sin stora skolgård en härlig miljö för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Det natursköna läget skapar många möjligheter i undervisningen.

På skolan går ca 110 elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett fritidshem med två avdelningar, förskoleklass till åk 2 och årskurs 3 till 6. Där erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid. Personalen arbetar i arbetslag förskoleklass till årskurs 3, årskurs 4 till 6 och fritidshem.

Björketorpskolan och Sjöbyskolan ingår i samma rektorsområde och skolorna är med i ett spännande förändringsarbete som pågår under de närmaste 3 åren med start vårterminen 2019. Förändringsarbetet heter Schools that deliver där vi forskar kring de områden som respektive skola behöver utveckla och har skapat samarbetsytor mellan skola och hem.

På Björketorpsskolan arbetar vi dagligen mot våra kärnvärderingar som innebär att vi utgår från att alla gör sitt bästa, tar ansvar och respekterar varandras likheter och olikheter.

Som en del i vårt förebyggande arbete, arbetar vi med hästen som ett hjälpmedel i vårt elevhälsoarbete.

För att se Björketorpskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts, se karta nedan.

 

Publicerad av: Marks kommun