Fotskälskolan

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Vi arbetar utifrån tanken att elever lär på många olika sätt vilket innebär att vi ofta är ute i naturen för både lek och lärande. Här går cirka 120 elever, årskurs F-6.

Vår skola har

  • behöriga lärare
  • låg personalomsättning
  • nära till skog och löparslinga
  • Marks ishall inpå knuten
  • bra skollokaler
  • ett ständigt pågående friskvårdsprojekt
  • ofta lärarstuderande från högskolorna i Göteborg och Borås

Biblioteket har en central och viktig del i undervisningen. Vi lägger stor vikt vid det tidiga läsandet och har mycket samtal kring böcker för att stimulera barnens framtida läshunger. Genom litteraturläsning och samtal tränar barnen sig på lyssnande och muntligt framträdande.

För att se Fotskälskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun