Fotskälskolan

Senast uppdaterad den 7 maj 2018

Vi arbetar utifrån tanken att elever lär på många olika sätt vilket innebär att vi ofta är ute i naturen för både lek och lärande. Här går cirka 120 elever, årskurs F-6.

Vår skola har

  • behöriga lärare
  • låg personalomsättning
  • nära till skog och löparslinga
  • Marks ishall inpå knuten
  • bra skollokaler
  • ett ständigt pågående friskvårdsprojekt
  • ofta lärarstuderande från högskolorna i Göteborg och Borås

Biblioteket har en central och viktig del i undervisningen. Vi lägger stor
vikt vid det tidiga läsandet och har mycket samtal kring böcker för att
stimulera barnens framtida läshunger. Genom litteraturläsning och samtal tränar
barnen sig på lyssnande och muntligt framträdande.

Använd SchoolSoft

SchoolSoft är en webbaserad skolportal för grundskolan. Här finns omdömen, frånvaroanmälan, nyheter, kalender med mera. Inloggningssidan "E-tjänster och skolportal" hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan eller i menyn.  

Publicerad av: Marks kommun