Fritslaskolan

Senast uppdaterad den 11 juni 2019

Fritslaskolan är en skola för framtiden med rötterna i historisk kultur- och textilbygd. Här går cirka 410 elever, årskurs F-9.

På Fritslaskolan är 96 % av alla pedagoger legitimerade lärare. Fritslaskolan har senaste åren haft det högsta meritvärdet i Marks kommun. Det finns 3 förskolelärare som tillsammans med 2 andra anställda ansvarar för våra tre grupper i förskoleklass. Vi har 4 fritidspedagoger som tillsammans med 6 andra fritidsanställda ansvarar för fritidshemmen.

Skolan har en mycket god elevmiljö, där både ledning, elevhälsa och övrig personal jobbar nära tillsammans med elever och vårdnadshavare för att främja, förebygga och lösa evtuella konflikter.

Vi har en fulländad elevhälsa bestående av rektorer, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- och yrkesvalsledare, specialpedagog och speciallärare.

Skolåret 2018-19 har vi 4 förstalärare som jobbar med skolutveckling enligt vår verksamhetsplan där fokus är

  • planering, bedömning för lärande och betyg
  • gemensamma aktiviteter för f-9, med utgångspunkt i värdegrund och plan mot kränkande behandling
  • utveckling av pedagogisk IT och modern teknik (alla elever i f-3 får tillgång till Ipads och alla elever 4-9 får var sin Chromebook.
  • utveckla en miljö som främjar läsandet för alla elever

Alla pedagoger kommer att arbeta med PALS. PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter. Alla elever ska nå så långt som möjligt. 

Skolan ligger mitt i byn Fritsla, 2 mil sydväst om Borås. Här finns rika rekreationsmöjligheter och fina idrottsanläggningar med en stor hall, flera fotbollsplaner och en utomhusbassäng. Fritslaskolan har cirka 410 elever från förskoleklass till år 9. Skolan har tre olika ”hus”; C-huset med förskoleklass till år 3, A-huset med år 4 till 6 och B-huset med år 7 till 9.

Förskoleklass till år 2 har integrerat fritidshem och det finns också ett fritidshem för de äldre eleverna på fritidsgården på Kungaberg.
Vi strävar efter att dela in eleverna i flexibla grupper allt efter behov och ålder. Varje pedagog är ”mentor” för 10 till 12 elever och ansvarar för utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen.

För att se Fritslaskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

Publicerad av: Marks kommun