Fritslaskolan

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

Fritslaskolan är en skola för framtiden med rötterna i historisk kultur- och textilbygd. Här går cirka 380 elever, årskurs F-9.

På Fritslaskolan är de flesta pedagoger legitimerade. Skolans elever har de senaste åren haft högt meritvärde. Det finns två förskolelärare som tillsammans med två andra anställda ansvarar för våra två grupper i förskoleklass. Vi har 11 anställda som tillsammans ansvarar för våra tre fritidshem.

Skolan har en mycket god elevmiljö, där både ledning, elevhälsa och övrig personal jobbar nära tillsammans med elever och vårdnadshavare för att främja, förebygga och lösa eventuella konflikter. 

Vi har en fulltalig elevhälsa bestående av rektorer, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- och yrkesvalsledare, specialpedagog och speciallärare.

Skolåret 2022/2023 har vi fyra förstalärare som jobbar med skolutveckling enligt vår verksamhetsplan där fokus är

  • Alla elever ska alltid veta vilka mål de jobbar mot
  • Alla elever ska veta HUR de når målen
  • Alla elever ska ha rätt stöd och rätt utmaning genom en varierad tillgänglig undervisning
  • Elever, vårdnadshavare och anställda ska känna trygghet och trivas i/med skolan

Alla personal arbetar med PALS. PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter. Alla elever ska nå så långt som möjligt. 

Skolan ligger mitt i byn Fritsla, två mil sydväst om Borås. Här finns rika rekreationsmöjligheter och fina idrottsanläggningar med en stor hall, flera fotbollsplaner och en utomhusbassäng. Fritslaskolan har cirka 400 elever från förskoleklass till år 9. Skolan har tre olika ”hus”; C-huset med åk 1 till 3, A-huset med åk 4 till 6 och B-huset med åk 7 till 9, Förskoleklass har egna lokaler med nybyggd lekplats.

Förskoleklass till år 2 har integrerat fritidshem och det finns också ett fritidshem för de äldre eleverna på fritidsgården på Kungaberg.
Vi strävar efter att dela in eleverna i flexibla grupper allt efter behov och ålder. Pedagogerna är mentorer för sina klasser och ansvarar för utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen.  

Sjukanmälan görs i V-klass 

 

 

Besöksadress

Skolvägen 2
511 71 Fritsla

Expedition 

0320 21 77 25

Skolsköterska 

0320 21 73 72

Kurator

0320-21 74 53

Specialpedagog

0320-21 71 87

Fritids

Fritids Eken, förskoleklass 0320 21 77 36 

Fritids Kastanjen, åk 1 0320 21 77 33 

Fritids Loftet, åk 2 0320 21 77 01 

Fritids Kungen åk 3-5, tele efter 13.00 0702 46 73 69

Personalrum

Personalrum F-3 0320 21 77 28

Personalrum 4-6 0320 21 77 35

Personalrum 7-9 0320 21 77 35 eller 0320 21 77 38

Fritsla bibliotek

0320 21 77 60

Publicerad av: Marks kommun