Fritslaskolan

Senast uppdaterad den 7 maj 2018

Fritslaskolan är en skola för framtiden med rötterna i historisk kultur- och textilbygd. Här går cirka 410 elever, årskurs F-9.

På Fritslaskolan är 96 % av alla pedagoger legitimerade lärare. Fritslaskolan har senaste åren haft det högsta meritvärdet i Marks kommun. Det finns 3 förskolelärare som tillsammans med 4 andra anställda ansvarar för våra tre grupper i förskoleklass. Vi har 3 fritidspedagoger som tillsammans med 8 andra fritidsanställda ansvarar för fritidshemmen.

Skolan har en mycket god elevmiljö, där både ledning, elevhälsa och övrig personal jobbar nära tillsammans med elever och vårdnadshavare för att främja, förebygga och lösa evt. konflikter.

Vi har en fulländad elevhälsa bestående av av rektorer, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog och speciallärare.

Skolåret 2017-18 har vi 4 förstalärare som jobbar med skolutveckling enligt vår verksamhetsplan där fokus är

  • planering, bedömning för lärande och betyg
  • gemensamma aktiviteter för f-9, med utgångspunkt i värdegrund och plan mot kränkande behandling
  • utveckling av pedagogisk IT och modern teknik (alla elever i f-3 får tillgång till Ipads och alla elever 4-9 får var sin Chromebook inom kort.)
  • utveckla en miljö som främjar läsandet för alla elever

Alla pedagoger går också skolverkets specialpedagogik-lyft. Utbildningen har som mål och syfte att vi ska bli ännu bättre på att anpassa undervisningen till alla elevers olika förutsättningar. Det innebär de elever som har svårt att nå kunskapsmålen, men även de som lätt når målen och är i behov av större utmaningar. Alla elever ska nå så långt som möjligt!

Skolan ligger mitt i byn Fritsla, 2 mil sydväst om Borås. Här finns rika rekreationsmöjligheter och fina idrottsanläggningar med en stor hall, flera fotbollsplaner och en utomhusbassäng. Fritslaskolan har cirka 410 elever från förskoleklass till år 9. Skolan har tre olika ”hus”; C-huset med förskoleklass till år 3, A-huset med år 4 till 6 och B-huset med år 7 till 9.

Förskoleklass till år 2 har integrerat fritidshem och det finns också ett fritidshem för de äldre eleverna på fritidsgården på Kungaberg.
Vi strävar efter att dela in eleverna i flexibla grupper allt efter behov och ålder. Varje pedagog är ”mentor” för 10 till 12 elever och ansvarar för utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen.

Använd SchoolSoft

SchoolSoft är en webbaserad skolportal för grundskolan. Här finns omdömen, frånvaroanmälan, nyheter, kalender med mera. Inloggningssidan "E-tjänster och skolportal" hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan eller i menyn.  

Publicerad av: Marks kommun