Habyskolan

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Habyskolan stängs ned vid slutet av vårterminen 2019 och eleverna kommer att placeras på Parkskolan och Tingvallaskolan i Skene från höstterminen 2019.

Habyskolan är en liten skola belägen i ett mycket naturskönt område strax utanför Skene. I omgivningen finns skog och mark och stora strövområden som lockar till lärande utomhus. Här går cirka 55 elever, årskurs F-3.

Habyskolan ligger med naturen som granne. Detta tas tillvara på i arbetet med närmiljön, ett medvetet förhållningssätt som skall genomsyra hela verksamheten. Skolan och fritidshemmet samverkar på flera områden för att skapa en röd tråd i verksamheten. Habyskolan är en trygg plats att vara på med individuellt bemötande utifrån var och ens förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt präglas av våra kärnvärden.

 

Publicerad av: Marks kommun