Hyssnaskolan

Hyssnaskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 september 2022

Hyssnaskolan är en F-6 skola som ligger mitt i Hyssna samhälle. Skolan är vackert belägen i närhet till skogen. Här går cirka 155 elever, årskurs F-6.

På skolan arbetar vi för att alla ska känna gemenskap och trygghet. I klasserna arbetar vi kontinuerligt med samtal och övningar för att möta eventuella problem. Ett viktigt område för oss är något som vi kallar Lapptäcket, där vi arbetar med åldersblandade grupper. I dessa diskuterar vi etik och arbetar för att skapa gemenskap genom olika aktiviteter.

Vi har också förmånen att ha tillgång till en skolskog. En markägare har
upplåtit marken mot att vi undervisar barnen om bland annat allemansrätten.
Verksamheten har byggts upp sedan 1996 och idag har vi grillplats med vindskydd och även ett utedass. Särskilt de yngre skolåren och fritidshemmet går ofta upp till skogen. De äldre åldrarna utnyttjar platsen mer sporadiskt men går dit när det passar in i undervisningen. 

För att se Hyssnaskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun