Lyckeskolan, Kinna

Lyckeskolan år 2018

Foto: Lyckeskolan år 2018

Senast uppdaterad den 13 juni 2021

Lyckeskolan består av grundskola 7-9 och särskola 7-9, tillsammans finns de ca 230 elever på skolan. Lyckeskolan står inför många spännande förändringar med nya lokaler och nya pedagogiska tankar.

Under höstterminen 2017 fick skolan nya lokaler i form av en ny paviljongskola. Samtidigt pågår en process där den nya Lyckeskolan planeras. Personalen på skolan har ett stort inflytande på hur den nya skolan utformas och även vilken pedagogik som kommer att genomföras. Redan nu har ett arbete med att införa ett tvålärarsystem påbörjats. Ett mycket bra och effektivt sätt att ge våra elever goda förutsättningar för att de ska nå så långt som möjligt.

Alla elever arbetar med en egen dator i en allt mer digital studiemiljö. Skolan har ett aktivt elevråd och ett väl inarbetat kamratstödjarsystem. På Lyckeskolan är trivsel och trygghet mycket viktigt.

För att se Lyckeskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

 

Publicerad av: Marks kommun