Lyckeskolan, Kinna

Senast uppdaterad den 30 september 2022

Lyckeskolan består av grundskola för årskurserna 7 till 9 samt särskola för samma årskurser, tillsammans finns det cirka 600 elever på skolan. På skolan arbetar vi efter en gemensam modell som personalen arbetat fram där vi fokuserar på trygghet och studiero.

Höstterminen 2021 invigdes den helt nybyggda högstadieskolan i Kinna. På skolan finns nu elever från tidigare Lyckeskolan och Örbyskolans högstadium.  
På skolan finns stora möjligheter i ändamålsenliga lokaler. Alla elever arbetar med en egen dator i en allt mer digital studiemiljö.

Skolan har ett aktivt elevråd. Eleverna kan vid två lektionstillfällen i veckan välja profilval – idrott, science eller estet. 

För att se Lyckeskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

 

Publicerad av: Marks kommun