Byggnytt Lyckeskolan

Armering av väggar till skyddsrummen på nya Lyckeskolan. Foto: Skanska

Foto: Armering av väggar till skyddsrummen på nya Lyckeskolan. Foto: Skanska

Senast uppdaterad den 13 januari 2020

Nu är bygget av nya Lyckeskolan igång för fullt igen efter ledighet över jul–
och nyårshelgerna.

Det närmar sig ett avslut på montaget av betongväggarna då det planeras att
montera sista väggen under vecka 3. Det uppsatta målet att vara
klara med vägg– och bjälklagsmontage på plan 3 till jul klarades, och har nu börjat sätta väggar kring aula- och skyddsrumsdelen av skolan (den del som sticker ut mot Boråsvägen).
Bjälklaget för skyddsrummet blev också färdigställt (läs gjutet) torsdagen innan
jul och  nu kan betongväggarna placeras runt aulan uppe på skyddsrummets
tak. Dörrbladen till skyddsrumsdörrarna monterades med mobilkranen och
vågen i kranen visade hela ca 1000 kg/ dörrblad!
Under första veckan på året så etablerades det ytterligare en mobilkran för att man under nästa vecka ska kunna montera både tak-element och de sista betongväggarna på aula-delen samtidigt. Där efter kommer man demontera den larvbundna mobilkranen och enbart använda sig av den nya kranen då takelementen inte är så tunga och således kräver en mindre mobilkran.
Under nästa vecka kommer så äntligen taket, det är ett norskt företag från Larvik som kommer leverera och montera takelementen. Elementen är 15m långa och 2,4m breda och väger ca 2000kg.
Takelementen är betydligt känsligare för väder och vind än betongelementen
varit och vi planerar nu för att vi ska kunna montera dessa varannan dag på
grund av väderleken.

På gång framöver

Vecka 3
Start montering takelement
Montage betongväggar, Aula
Montage gradänger, Aula
Montage fönster
Ställningsbyggnation
Vecka 4
Montage takelement plan 3.
Hängrännor, plåtdetaljer tak
Montage stålbalkar, Aula
Montage fönster
Ställningsbyggnation
Montering storköksbrunnar plan 1
Vecka 5
Montage takelement, Aula
Hängrännor, plåtdetaljer tak
Ventilationshuvar på tak.
Montage fönster
Ställningsbyggnation
Håltagning bjälklag plan 3

Störningar och risker

Vi väntar många transporter av tak som leds in via väg 41 och avfarten vid OK-Q8 för att belasta trafiken i samhället så minimalt det går.
Särkild uppmärksamhet ska riktas till projektets in– och utfarter.
Vi ber samtliga respektera avspärrningar, skyltar och hänvisningar från produktionen. Detta för allas säkerhet och trevnad.

Publicerad av: Marks kommun