Byggnytt Lyckeskolan

Nya Lyckeskolan växer fram.

Foto: Skanska

Senast uppdaterad den 11 november 2019

Det händer saker på arbetsplatsen. Första våning har monterats klart, med ytterväggar och bjälklag.

Arbetet med det platsgjutna skyddsrummet har nått en viktigt milstolpe när vi
gjöt bottenplattan förra onsdagen. Det blev en sen kväll innan plattan var
färdig-glättad och intäkt med värmande täckmattor. Sammanlagt så har det
monterats över 13ton armering i bottenplattan och det gick åt 60 kubikmeter
betong till den 40cm tjocka skyddsrums-konstruktionen.
Montagegänget har avancerat och under några veckor monterat hela plan 1
med betongväggar. Det står betongväggar i yttervägg och runt trapphusen.
När väggarna placerats ut och fixerats med hjälp av tillfälliga snedstag så var
det dags att montera bjälklagselement i betong. I skrivande stund är det ca 1
dag kvar med montering av bjälklag innan det är färdigt över plan 1.
Väggarna i betong väger upp till
13 ton. De har en färdig insida i betong och en utanpåliggande cellplastisolering
som i sin tur täcks in av en obrännbar stenullsisolering, utanför den
platsmuras det upp en tegelfasad.
Bjälklagselementen kommer från Veddige, de kallas
i byggtermer för håldäcksplattor. De är ca 14m långa och 1,2m breda och
som namnet avslöjar är det längsgående hål i dem för att göra
dom lättare, de väger trots detta upp emot 7 ton/ element.

På gång framöver

Vecka 46
Montering betongväggar plan 2
Montering stålbalk över plan 2
Armering skyddsrumsväggar
Gjuter första väggen i skyddsrummet
Vecka 47
Montering betongväggar plan 2
Montering trappor i betong
Montering stålbalk över plan 2
Formning skyddsrumsväggar
Vecka 48
Montage bjälklag över plan 2
Gjutning dörrblad till skyddsrum
Inlyft av ventilationsaggregat plan 2

Störningar och risker

Hösten förväntas bli intensiv med stomresning. Vi väntar många tunga transporter som leds in via väg 41 och avfarten vid OK-Q8 för att belasta trafiken i samhället så minimalt det går.
Särkild uppmärksamhet ska riktas till projektets in– och utfarter.
Vi ber samtliga respektera avspärrningar, skyltar och
hänvisningar från produktionen. Detta för allas säkerhet och trevnad.

Publicerad av: Marks kommun