Byggnytt Lyckeskolan

Lyckehallen från åskådarposition, än så länge i 3D-modell, men snart även i verkligheten.

Foto: Lyckehallen från åskådarposition, än så länge i 3D-modell, men snart även i verkligheten.

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Nu händer det mycket på Sahara-området där nya Lyckeskolan växer fram! Idrottsprojektet går nu in i ett spännande skede.

Efter många veckor av grundarbeten så jobbas uppåt över marken. Entreprenören har under den gångna veckan monterat smidespelare som framöver ska bära limträbalkarna. Balkarna har en imponerande spännvidd på nära 30 meter.

Innan semestern är det planerat att takplåten och väggar ska vara monterade på hallarna. Det första steget i denna målsättning är att under nästa vecka börja montera betongväggar som utgör de två första metrarna av ytterväggens 12 meter höga fasad.

När limträbalkarna sen är på plats ska det monteras både fribärande takplåt och yttervägg av sandwichelement i plåt. Läktaren i den ena hallen utgörs av prefabricerade gradänger i betong som ska lyftas på plats före taket byggs. 

Skolans fasader muras

På skolbygget så är läget oförändrat, det muras för fullt på fasaderna och det har börjat rivas ställningar på vissa fasader. Tegelfasaderna ska stå färdiga i augusti, därefter är nästa steg är att påbörja plåtfasaden runt aula. Fasaden ska projekteras efter semestern och montage sker innan årsskiftet. När det kommer till de invändiga väggarna så går vi under nästa vecka ner till plan 2 och bygger gipsväggar där.

Vecka 25 ska målare börja på plan 3 och 2 veckor senare så börjar undertak på plan 3. De två invändiga hissarna är färdiga och man nyttjar den enda hissen som bygghiss förtillfället, den är givetvis inkapslad med plywood för att inte ta skada under byggtiden. Efter semestern påbörjas också arbeten i storkök och aulan. 

På gång framöver

Vecka 23

Mont. betongväggar, idrott. Gjutning skyddsrumsvägg, idrott. Fasadmurning, skola. Plåtomfattningar kring fönster, skola. Invändiga gipsväggar, skola. Installationer i vägg och tak, skola.

Vecka 24

Mont. betongbjälklag, idrott. Mont. gradänger, idrott. Formning skyddsrumsvägg, idrott. Fasadmurning, skola. Plåtomfattningar kring fönster, skola. Invändiga gipsväggar, skola. Installationer i vägg och tak, skola. Fjärrvärmeservis, skola.

Vecka 25

Limträbalkar, idrott. Mont. takplåt, idrott. Formning skyddsrumsvägg, idrott. Fasadmurning, skola. Plåtomfattningar kring fönster, skola. Invändiga gipsväggar, skola. Installationer i vägg och tak, skola.

Störningar och risker

Vi ber samtliga respektera avspärrningar, skyltar och hänvisningar från produktionen. Detta för allas säkerhet och trevnad.

Publicerad av: Marks kommun