Byggnytt Lyckeskolan

3 augusti: Vy ovanifrån, takplåten är monterad på idrottshallarna.

Foto: 3 augusti: Vy ovanifrån, takplåten är monterad på idrottshallarna. Bild: Skanska

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020

Nu är Lycke igång igen efter sommarledigheten. Arbetsplatsen var stängd tre veckor under semestern och är nu igång igen i full fart.

Idrottshallarna:
Precis innan semestern påbörjades montaget av ytterväggarna, det är ett
prefabricerat element som skruvas fast i stålstommen.
Under augusti och september är tanken att ytterväggar och tak ska färdigställas
för att vara redo för väder och vind.
När ytterskalet är tätt kan man påbörja de invändiga arbetena såsom innerväggar i gips och diverse installationsarbeten.
Idrottshallarna ska vara färdigställda till sommaren 2021, samtidigt som
skolbyggnaden.
Skolbyggnaden:
På plan 1 har påbörjats flytspackling efter semestern, det är totalt
tre etapper á ca 1000 kvadratmeter vardera och personalen spacklade första etappen v.34.
I storköket har Inneklimat börjat skruva upp de gigantiska fläktkåporna som
sitter ovan stekbord och kokgrytor, den största mäter ca 4x7m.
Teamet som stommar upp gipsväggarna har tre veckor kvar på plan 2, efter
det återstår bara plan 1 att utföra.
Installatörerna är de som har mest att göra på bygget just nu, det dras
många meter kabel om dagen och pressas många rörkopplingar. Installationsarbeten utförs på samtliga plan just nu.
På plan 3 är det mest färdigställt, här målar AZ måleri nu första hemvisten
av 6. Vecka 35 påbörjas mattläggning på plan 3 och jobbar sig ner genom huset.
Entreprenören meddelar att denne ligger bra till i tidplanen och jobbar hårt med uppföljning av densamma för att säkerhetsställa att den fortsätter följas.

På gång framöver

Vecka 35
Ytterväggar från Ruukki, idrott.
Takläggning, idrott.
Plåtomfattningar kring fönster, skola.
Invändiga gipsväggar, skola.
Installationer i vägg och tak, skola.
Fjärrvärmeservis, skola.
Målning och undertak plan 3, skola.
Start mattläggning plan 3, skola.
Vecka 36
Ytterväggar från Ruukki, idrott.
Innerväggar, idrott
Plåtomfattningar kring fönster, skola.
Invändiga gipsväggar, skola.
Installationer i vägg och tak, skola.
Målning och undertak plan 3, skola
Mattläggning plan 3, skola.
Vecka 37
Invändiga gipsväggar, skola.
Installationer i vägg och tak, skola.
Målning plan 2, skola.
Mattläggning & u-tak plan 3, skola.

Störningar och risker

Vi ber samtliga respektera avspärrningar, skyltar och hänvisningar från produktionen. Detta för allas säkerhet och trevnad.

Publicerad av: Marks kommun