Byggnytt Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 16 september 2019

Nu har arbetet med Nya Lyckeskolan varit igång ett tag sen sommarledigheten var över.
På arbetsplatsen har det skett mycket sen föregående byggnytt.

Arbeten med bland annat grundsulor, inre vatten- och avloppsledningar, pelarfundament med mera har färdigställts.
När det gäller arbetet med grundplattan så går det enligt plan, vi på Skanska
gjuter sista etappen av skolbyggnadens platta i skrivande stund. Det är en härlig
milstolpe att kunna bocka av!
Framöver sker betonggjutning av grundplatta, väggar och
valv i skyddsrum och montering av prefabricerade betongelement.
Det kommer förtillverkade ytterväggar och bjälklag i betong till arbetsplatsen
som sedan monteras med en mobilkran.
Redan vecka 40 så kommer vi smygstarta med montaget av plan 1, då i form av
resning av smidespelare.
Veckan därpå anländer mobilkranen som ska stå uppställd ett par månader
framöver, det är larv-buren mobilkran som går att flytta under byggets gång,
vilket underlättar montaget av den långa skolbyggnaden.
Under kommande höst och vinter så ska det monteras 3 våningar
skolbyggnad och direkt efter årsskiftet lägga på taket för att
kunna påbörja de invändiga arbetena i februari-mars.
Det är ett tuff satt mål som har sina utmaningar i form av
främst väder och vind.

På gång:

Vecka 38
Terrassering av hårdgjorda ytor kring
byggnaden
Armering/ gjutning av grundsulor
kring aula.
Gjutning av skrapgaller-ramar
Vecka 39
Invändigt VA och el i aula-del.
Form och armering bottenplatta aula.
Vecka 40
Start montage smidespelare.
Förberedande jobb för betongväggarna
som anländer i v. 42.
Vecka 41
Start montage smidesbalkar.
Montering av mobilkran.

Publicerad av: Marks kommun