Nya Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 15 december 2019

Den nya Lyckeskolan är planerad för 600 elever. Den ska ingå som en del av en större byggsatsning där kommunen även planerar idrottshallar och bostäder i området kring Lyckeskolan och Sahara.

Skolgården är cirka 6000 kvadratmeter. Med plats för lek och även sittytor och har utsikt mot dalen. Landskapsarkitekten har även lagt in kullar i området för att skolgården inte ska vara helt platt. 

9900 kvadratmeter stor skola

Skolbyggnaden är planerad till 9900 kvadratmeter och är cirka 140 meter lång och 28 meter bred.
Skolbyggnaden kommer att ha två entréer där en cafévärd har överblick över ingångarna. Särskolan kommer att ha en egen ingång. För särskole-eleverna planeras större hissar för att eleverna lätt kunna ta sig runt i skolan och särskoledelen byggs även sinnesstimulerande miljöer.

Naturliga vuxenstråk

Ur ett säkerhetsperspektiv är skolan planerad för att ha naturliga vuxenstråk med vuxna i närheten, kameror i lokalerna och eleverna kommer att ha taggar till egna hemvister för att skapa en lugnare skolmiljö.

I skolan kommer det att finnas sex hemvister som tar emot cirka 100 elever i varje hemvist och klassrummen rymmer cirka 25 elever.

Science center

I skolan planeras även ett science center, bibliotek, flera miniaulor, en amfiteater, en större aula med scen och loger samt en matsal där eleverna får en lugnare uppehållsyta.

Matsalen är planerad för att kunna servera upp till 1000 skolluncher. För leveranser till matsal och aula har man separerat biltrafiken från elever som tar sig till entréerna till fots.

Idrottshallar

I anslutning till skolan planeras för två fullstora idrottshallar, med totalt 500 publikplatser och utrymme för ett café. Hur dessa idrottshallar ska placeras och utformas är under bearbetning.

Tegel, betong och plåt

Den planerade exteriören har tagits fram av arkitektbyrån Fredblad. De dominerande materialen är tegel, betong och plåt. Aulan, som ligger närmast Kinna centrum, har perforerad plåt i en guldaktig ton med belysning bakom som effekt för att lyfta intrycket och få en effekt på kvällen. 

Mot skolgården kommer en gul fasadfärg, innan slutgiltig kulör bestäms kommer man att prova olika nyanser. I betongfasaden kommer det också att finnas inplanerade streck för att få mer liv i fasaden.

Tas i bruk år 2021

Även ett miljöhus för avfallshantering samt solpaneler på taket för bästa energiåtervinning är inplanerat.
Skolan är planerad till att tas i bruk till hösten 2021 och kostnaden beräknas uppgå till 240 miljoner kronor för skolan.

Titta och läs mer nedan

Här nedan finns mer information och skisser för nya Lyckeskolan.

Publicerad av: Marks kommun