Fuktrelaterad problematik i Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 2 januari 2017

Det finns en utbredd fuktrelaterad problematik i Lyckeskolan. Här finns information om den uppkomna situationen på skolan.

Undervisningen igång för elever från Lyckeskolan

Särskolan och årskurs 9 från Lyckeskolan börjar undervisningen den 17 augusti och årskurs 7-8 startar tisdagen den 23 augusti. Skolstarten sker i delvis tillfälliga lokaler. Det är beskedet efter föräldramötet den 16 augusti angående den utbredda fuktproblematiken på Lyckeskolan.

15 augusti fick Marks kommun provsvaren

Bakgrunden är de provtagningar som under sommaren genomfördes av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Svaren på proverna visar på en utbredd fuktrelaterad problematik i Lyckeskolan, vilket omöjliggör undervisning då det inte är lämpligt att vistas i lokalerna. Måndagen den 15 augusti fick Marks kommun provsvaren och information från SP om Lyckeskolan och beslutet togs då att inte öppna skolan som planerat den 16 augusti.

Arbetet pågår nu för fullt med att hitta en hållbar långsiktig lösning för elever och personal på Lyckeskolan. På föräldramötet i Assbergssalen, Kunskapens Hus, den 16 augusti redogjorde skolledningen och förvaltningsledningen för den konkreta planen för de närmaste två veckorna.

16 augusti:

Marks kommun säkerställer undervisningen för Lyckeskolans elever på följande vis:
• För särskolan och årskurs 9 startar undervisningen den 17 augusti. För särskolan används befintliga permanenta lokaler, för årskurs 9 sker skolstarten i lokaler belägna bredvid Lyckeskolan. Från och med nästa vecka bereds sedan plats för niorna på Kunskapens Hus.
• För årskurs 7-8 startar undervisningen den 22 augusti. Här kommer annexet, paviljongen och ytterligare någon lokal på Lyckeskolan att användas. Eleverna kommer då att undervisas i en fast sal med roterande lärare utifrån ämne.
• Matsalen på Lyckeskolan kommer att fungera som vanligt – här har SP inte sett den utbredda fuktproblematiken som uppmättes i skolans många övriga delar. OBS - se ny information från den 22 augusti nedan!
• Några skolämnen kommer att utgå under inledningen av terminen. Målsättningen är att dessa ämnen ska läsas ikapp senare under läsåret.

22 augusti:

SP (Science Partner) har 19 augusti gett information om den fördjupade undersökningen för Lyckeskolan avseende matsal och kök.

Byggnadskonstruktionen av kök och matsal bedöms inte av SP ha den fuktproblematik som redovisats för övriga delar av Lyckeskolans lokaler. Anledningen till att matsalen stängs tillfälligt handlar om att avskilja matsal och  entré till matsalen  så att de lokaler som innehåller innemiljöproblem inte kontaminerar matsal, kök och entrédel. Detta kräver vissa ombyggnadsarbeten och ventilationsåtgärder, en eventuell ny entre planeras från gatan som då också måste säkras trafikmässigt. Mindre arbeten kommer också att utföras i köket. Efter arbetenas utförande sker kontroll och uppföljning av SP. Beslutet är därmed taget att matsalen inte används till dess att vi undanröjt kända och tänkbara risker i elevers och personals arbetsmiljö.

Köket har bedömts att, utifrån både arbetsmiljösäkerhet och livsmedelssäkerhet, kunna vara kvar med sin produktion igång. Livsmedelsverket har rådfrågats angående livsmedelssäkerheten och bedömningen är att produktionen är säker.

Från och med måndag 22 augusti och tills dess att vi hittat en långsiktig lösning, äter Strömskolans elever som vanligtvis äter i Lyckeskolan sin måltid i sina klassrum. Kinnaborgssalen i Kommunhuset kommer att nyttjas som matsal för Lyckeskolans elever för årskurs 7 och årskurs 8, tills vidare. Vidare information kommer att ges löpande.

Vid symtom - kontakta vårdcentral

Elever och föräldrar kommer kontinuerligt att få information om läget på Lyckeskolan från i första hand skolans personal. Vid oro för eventuella symtom som kan vara kopplade till den fuktrelaterade problematiken på Lyckeskolan rekommenderas kontakt med vårdcentral.

Ladda ner rapporten här

Rapporten från SP om den utbredda fuktproblematiken i Lyckeskolan går att ladda ner och läsa under fliken Dokument nedan.

Publicerad av: Marks kommun