Lyckeskolans matsal stängs

Senast uppdaterad den 27 oktober 2016

SP (Science Partner) har den 19 augusti gett information om den fördjupade undersökningen för Lyckeskolan avseende matsal och kök.

Byggnadskonstruktionen av kök och matsal bedöms inte av SP ha den fuktproblematik som redovisats för övriga delar av Lyckeskolans lokaler. Anledningen till att matsalen stängs tillfälligt handlar om att avskilja matsal och entré till matsalen så att de lokaler som innehåller innemiljöproblem inte kontaminerar matsal, kök och entrédel. Detta kräver vissa ombyggnadsarbeten och ventilationsåtgärder, en eventuell ny entré planeras från gatan som då också måste säkras trafikmässigt. Mindre arbeten kommer också att utföras i köket. Efter arbetenas utförande sker kontroll och uppföljning av SP. Beslutet är därmed taget att matsalen inte används till dess att vi undanröjt kända och tänkbara risker i elevers och personals arbetsmiljö.

Köket fortsatt igång

Köket har bedömts att, utifrån både arbetsmiljösäkerhet och livsmedelssäkerhet, kunna vara kvar med sin produktion igång. Livsmedelsverket har rådfrågats angående livsmedelssäkerheten och bedömningen är att produktionen är säker.

Från och med måndag 22 augusti och tills dess att vi hittat en långsiktig lösning, äter Strömskolans elever som vanligtvis äter i Lyckeskolan sin måltid i sina klassrum. Kinnaborgssalen i Kommunhuset kommer att nyttjas som matsal för Lyckeskolans elever för årskurs 7 och årskurs 8, tills vidare. Vidare information kommer att ges löpande.

 

Läs mer här om Lyckeskolans fuktproblem - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun