Marks grundsärskola

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Marks grundsärskola finns i centralorten Kinna.

Marks grundsärskola har sina lokaler på Stommenskolan och Lyckeskolan i Kinna. Skolan har hela kommunen som upptagningsområde.

Eleverna i årskurserna 1 till 5 går i Stommenskolan och 6 till 9 i Lyckeskolan. På skolorna finns även grundskolans elever i mostvarande årskurser.

 

Här finner du mer information.

Publicerad av: Marks kommun