Marks grundsärskola

Senast uppdaterad den 9 september 2021

Marks grundsärskola finns i centralorten Kinna.

Marks grundsärskola har sina lokaler på Stommenskolan och Lyckeskolan i Kinna. Skolan har hela kommunen som upptagningsområde.

Eleverna i årskurserna 1 till 6 går i Stommenskolan och 7 till 9 i Lyckeskolan. På skolorna finns även grundskolans elever i motsvarande årskurser.

 

Här finner du mer information.

Publicerad av: Marks kommun