Öxabäckskolan

Öxabäckskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

Mitt i natursköna Öxabäck ligger skolan, fritidshemmet och förskolan under samma tak. Öxabäck ligger två mil söder om Kinna.

Verksamhet
Det finns cirka 100 barn/elever mellan 1 och 12 år på förskolan och skolan varav 30 är förskolebarn.

Inriktning
Eleverna är vanligtvis indelade i fyra grupper: Förskoleklass och årskurs 1, årskurs 2-3, årskurs 4 och årskurs 5-6. Det finns även undervisningstillfällen där barnen delas i andra och mindre grupper. På så vis får vi en bra kvalité på vår undervisning. Undervisningen sker regelbundet i vår skolskog.

Genom struktur och flexibilitet i lokal användning och material skapar vi möjligheter till olika arbetsmetoder och arbetssätt.

 

Besöksadress

Adress Överlidavägen 9

511 95 Öxabäck

Förskolan

0320 595 21

Fritidshem/Personalrum

0320 21 77 14

Skolsköterska

0320 21 81 36

Publicerad av: Marks kommun