Parkskolan, Skene

Parkskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 september 2022

Parkskolan är en mångkulturell skola med cirka 200 elever från många olika nationer och kulturer. Idag är skolan en verksamhet för elever år F-2, som är organiserad i tre F-2-spår. Skolan har ett fritidshem i varje spår.

Verksamheten är naturligt inriktad på en språklig medvetenhet, både genom tal och skrift. I arbetet integreras litteratur, bild, musik, form och drama för att skapa en helhet kring språkutvecklingen.

Vi vill också att eleverna skall få kunskap och förankring till sitt eget ursprung. Genom detta kan de få en stärkt identitet och en mångkulturell förståelse, trygghet och självtillit som skall ligga till grund för det fortsatta växandet och lärandet.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Klicka här för att ta del av våra kontaktuppgifter. 

 

För att se Parkskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun