Parkskolan, Skene

Parkskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

Parkskolan är en mångkulturell skola med cirka 200 elever från många olika nationer och kulturer. Idag är skolan en verksamhet för elever år F-2, som är organiserad i tre F-2-spår. Skolan har ett fritidshem i varje spår.

Verksamheten är naturligt inriktad på en språklig medvetenhet, både genom tal och skrift. I arbetet integreras litteratur, bild, musik, form och drama för att skapa en helhet kring språkutvecklingen.

Vi vill också att eleverna skall få kunskap och förankring till sitt eget ursprung. Genom detta kan de få en stärkt identitet och en mångkulturell förståelse, trygghet och självtillit som skall ligga till grund för det fortsatta växandet och lärandet.

 

 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Besöksadress

Örbyvägen 5
511 61 Skene
Skolexpedition

0320 21 77 82

E-post: parkskolan@mark.se

Skolsköterska

0320 21 76 87
Fritids

Röd fritids 0320-21 78 81, 0700 20 96 16

Blå fritids 0320-21 78 80, 0700 20 97 76

Grön fritids 0320-21 78 86, 0700 20 97 39

Publicerad av: Marks kommun