Parkskolan

Parkskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 13 februari 2017

Parkskolan är en mångkulturell skola med cirka 170 elever från många olika nationer och kulturer. Idag är skolan en verksamhet för elever år F-2, där samtliga årskurser är treparallelliga. Skolan har ett fritidshem för varje årskurs.

Verksamheten är naturligt inriktad på en språklig medvetenhet, både genom tal och skrift. I arbetet integreras litteratur, bild, musik, form och drama för att skapa en helhet kring språkutvecklingen.

Vi vill också att eleverna skall få kunskap och förankring till sitt eget ursprung. Genom detta kan de få en stärkt identitet och en mångkulturell förståelse, trygghet och självtillit som skall ligga till grund för det fortsatta växandet och lärandet.

Använd SchoolSoft

SchoolSoft är en webbaserad skolportal för grundskolan. Här finns omdömen, frånvaroanmälan, nyheter, kalender med mera. Inloggningssidan "E-tjänster och skolportal" hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan eller i menyn.  

Publicerad av: Marks kommun