Sjöbyskolan, Horred

Sjöbyskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 juli 2021

Sjöbyskolan i Horred ligger mitt i byn på höjden av Lunnaliden och har med sin stora skolgård en härlig miljö för både inomhus- och utomhusaktiviteter. I omgivningen finns skog och mark samt stora strövområden som lockar till lärande utomhus.

På skolan går cirka 160 elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett fritidshem med två avdelningar, Näckrosen för F till åk 2 och Klubben för årskurs 3 till 6. Där erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid. Personalen arbetar i arbetslag F till 3, 4 till 6 och fritidshem.

Sjöbyskolan och Björketorpsskolan ingår i samma rektorsområde och skolorna är med i ett spännande förändringsarbete som pågår under de närmaste 3 åren med start vårterminen 2019.  Förändringsarbetet heter Schools that deliver där vi forskar kring de områden som respektive skola behöver utveckla och har skapat samarbetsytor mellan skola och hem.

På Sjöbyskolan arbetar vi dagligen mot våra kärnvärderingar som innebär visa respekt, bygga goda relationer, känna trygghet och ta ansvar för ord och handling. Som en del i vårt förebyggande arbete, arbetar vi med hästen som är som ett hjälpmedel i vårt elevhälsoarbete.

För att se Sjöbyskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun