Sjöbyskolan

Sjöbyskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 november 2018

Sjöbyskolan i Horred ligger mitt i byn på höjden av Lunnaliden och har med sin stora skolgård en härlig miljö för både inomhus- och utomhusaktiviteter. I omgivningen finns skog och mark samt stora strövområden som lockar till lärande utomhus. Utomhuspedagogik och naturupplevelser inspirerar stora som små i både skola och fritidshem. Här går cirka 210 elever, årskurs F-6.

På skolan finns också ett fritidshem med tre avdelningar, Knopparna för de yngsta barnen, Bladet för våra elever i åk 2 och 3, samt Fritidsklubben för åk 4-6. Fritidshemmet kompletterar skolan och skapar en meningsfull fritid för eleverna.

Ett av målen är att synliggöra verksamheten för både elever och föräldrar genom att presentera verksamheten genom till exempel dokumentation i form av pedagogiska planeringar.

 

Inriktning

Kommunikation och kreativitet är viktiga ingredienser i arbetet med våra elever. Vi uppmuntrar våra elever att vara kreativa i tanke, ord och handling och att våga visa på sina kreativa sidor. Genom att träna dem i kommunikation ökar vi deras möjligheter till delaktighet, motivation och engagemang.

Språkbiten är en viktig komponent i arbetet med läsutvecklingen på Sjöbyskolan.

I vårt dagliga arbete strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn kring våra elever. På Sjöbyskolan har vi ett gott klimat och samtliga verksamheter arbetar aktivt med värdegrunden utifrån läroplanen Lgr11 och vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Sjöbyskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och trivsel för barn och vuxna i verksamheten. 

 

Publicerad av: Marks kommun