Skolexpeditioner

Senast uppdaterad den 28 februari 2023

Skoladministratörer arbetar både med förskola, fritidshem och skola. Nedan hittar du var du kan vända dig och vilken skola som administrerar vilka förskolor och skolor.

Fritslaskolan Bjälbo, Björsgården, Fritslaskolan
0320 217725 fritslaskolan@mark.se
Hyssnaskolan Fotskäl förskola och skola, Hyssna förskola och skola, 
0320 218805 hyssnaskolan@mark.se fotskalskolan@mark.se 
Lyckeskolan Lyckegården, Näktergalen, Strömbacken, Grundsärskolan, Lyckeskolan
0320 217425
0320 217335
lyckeskolan@mark.se
Parkskolan Sandvallsäng, Solgården, Parkskolan, Torestorps förskola, Öxabäck förskola
0320 217782 parkskolan@mark.se
Sjöbyskolan Björketorps förskola och skola, Loftsgården, Karstorp, Sjöbyskolan
0320 217783 sjobyskolan@mark.se, bjorketorpskolan@mark.se
Stommenskolan Rydals förskola, Stommens förskola och skola, Marieberg, Grundsärskolan
0320 217350 stommenskolan@mark.se
Strömskolan Parkängen, Snickargården, Sätila förskola, Ramdalen, Smedjan, Strömskolan
0320 217432 stromskolan@mark.se
Sätilaskolan Sätilaskolan, Ubbhultskolan, Sätila förskola, Smedjans
förskola, Ramdalens förskola, Ubbhults förskola
0320 217853
0320 21
satilaskolan@mark.se ubbhultskolan@mark.se
Tingvallaskolan Assberg förskola, Habygården, Tingvallaskolan
0320 217469 tingvallaskolan@mark.se
Ängskolan Ängskolan 7-9
0320 217445 angskolan@mark.se
Örbyskolan Örby förskola och skola, Korshögen, Ekgården, 
0320 217932
0320 217754
orbyskolan@mark.se , torestorpskolan@mark.seoxabackskolan@mark.se

Publicerad av: Marks kommun