Stommenskolan, Kinna

Stommenskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 juli 2021

Stommenskolan är en F-6 skola som ligger i Kinna. Under samma tak som skolan finns fritidshemmet. Det finns cirka 325 barn/elever mellan 6 och 12 år på skolan. På skolan finns även grundsärskolan där det går 12 elever.

Vi har två paralleller i varje årskurs förutom år 5 där vi har tre paralleller. Varje klass har ett klassrum i anslutning till parallellklassen och med en ansvarig klasslärare. Grupprum finns i anslutning till varje klassrum och delas på 2 klasser. Personalen, både lärare och fritidspedagoger, är organiserade i arbetslag kring varje stadie. Det är en sammansvetsad grupp som lär känna barnen under hela deras dag och de får en helhetsbild av barnen i klasserna och det ger goda möjligheter för skola och fritidshem att samverka.

Vi vill skapa en skola som värnar barnens rätt till trygghet, glädje och utveckling. Tillsammans skapar vi framgångar från liten till stor, genom engagemang, glädje, kunskaper, lust och trygghet. Värdegrunden genomsyrar hela skolans arbete.

Pilotskola

Stommenskolan är en PALS certifierad skola, i syfte att sträva mot ”En lärmiljö för alla” som är kommunens övergripande mål för skolorna i Mark.

 

För att se Stommenskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun