Stommenskolan, Kinna

Stommenskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 september 2022

Stommenskolan är en F-6-skola som ligger centralt i Kinna och har närhet till grönområde och Backagårdsbadet. Skolan är uppdelad i två enheter, F-3 och 4-6 med tillhörande fritidsavdelningar. Under samma tak finns också grundsärskolan 1-6. Vi har totalt ca 330 elever på skolan.

Vi vill skapa en skola som värnar barnens rätt till trygghet, glädje och utveckling. Tillsammans skapar vi framgångar från liten till stor, genom engagemang, glädje, kunskaper, lust och trygghet. Värdegrunden genomsyrar hela skolans arbete. Som pedagog på Stommenskolan arbetar du alltid för att främja elevens utveckling.
Stommenskolan arbetar för att bli en PALS-certifierad skola, i syfte att sträva mot kommunens övergripande mål ”Kraftsamling för fullföljda studier”.
Vi har två paralleller i varje årskurs och varje klass har ett klassrum i anslutning till parallellklassen. Personalen, både lärare och fritidspedagoger, är organiserade i arbetslag kring varje stadie. Det är en sammansvetsad grupp som lär känna barnen under hela deras dag och de får en helhetsbild av barnen i klasserna och det ger goda möjligheter för skola och fritidshem att samverka.

 

För att se Stommenskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun