Strömskolan, Kinna

Strömskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 28 december 2020

Strömskolan är en F-6 skola med cirka 360 elever. Skolan ligger centralt i Kinna, men har ändå nära till skogen och naturen. Den stora skolgården och tillgång till en skolskog ger utrymme för många olika aktiviteter.
Skolan är organiserad i olika arbetslag, blå, rosa, havsblå, gula och regnbågen.

Inriktning

Strömskolans ledord är trygghet, glädje, ansvar, respekt och hänsyn.
För oss är det viktigt att skapa en god lärmiljö där varje barn utvecklas så långt som möjligt efter sin förmåga och att vi har ett inkluderande synsätt. Inom all vår verksamhet arbetar vi med kollegialt lärande. Vi har en helhetssyn på barnen. Skola och fritidsverksamhet, där det finns personal med många olika kompetenser, vävs samman för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en god utveckling.

SMART-certifierad

Strömskolan är en SMART-certifierad skola. Klassrummen är utrustade med interaktiva skrivtavlor som används i undervisningen. Eleverna får tillgång till en interaktiv, gemensam yta i klassrummet där de kan dela upplevelser med hjälp av bilder, filmer, text och ljud.
I skolan har vi under läsåret 16/17 processen kring formativ bedömning samt språkutvecklande arbetssätt som fokusområden, eftersom dessa båda områden är viktiga förutsättningar för att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling .
I Förskoleklasserna arbetar vi med att implementera den nya läroplanstexten, som förtydligar förskoleklassens uppdrag samt med språkutveckling enligt den s.k. Bornholmsmodellen. Vi ser även leken som ett viktigt redskap för barns utveckling, både socialt och språkligt.
Fritidshemmen arbetar med att synliggöra sin verksamhet och kommer t ex att ta fram en folder och utarbeta ett årshjul utifrån den nya läroplanstexten och fritidshemmens uppdrag. Alla fritidshem har fritidsråd, där elevernas frågor och önskningar styr, samt torsdagsaktiviteter, där eleverna själva leder verksamheten. Barnen får på detta sätt vara delaktiga, ta eget ansvar och deras intresse tillvaratas.

För att se Strömskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

 

 

Publicerad av: Marks kommun