Tingvallaskolan, Skene

Tingvallaskolan

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

På Tingvallaskolan går cirka 310 elever i årskurserna 3-6. Fritids finns på skolan.

  • Våra honnörsord är Trygghet, Ansvar och Respekt. Vi ser detta som en förutsättning för allt lärande.
  • Vi ser på varandras olikheter som tillgångar.
  • Vi är en skola där kunskap och kreativitet värderas högt.
  • Vi har höga förväntningar på alla elever utifrån deras förmågor.
  • Vi har ett tillåtande klimat där alla får växa och utvecklas tillsammans och som individer.

På Tingvallaskolan jobbar vi med Smartboard. Alla klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor och vi tar emot studiebesök som vill se hur vi jobbar med dem.

Våra skolskogar med uppbyggda vindskydd används i många olika ämnen.

På rasterna organiserar fritidspersonalen olika aktiviteter för alla elever, på vår nyupprustade skolgård.

Varje år ordnas flera aktiviteter i våra faddergrupper där eleverna samarbetar med kompisar från de olika årskurserna.

På Tingvalla bedrivs ett språkutvecklande arbete i samtliga ämnen. Det är viktigt att stärka det svenska språket och vi vill också att eleverna får möjlighet att uttrycka sig på så många av sina språk som möjligt. Vårt ämnesöverskridande arbetssätt sker med språk, ord och begrepp i fokus.

På Tingvalla jobbar ett team av välutbildad personal. Vi tar också ofta emot lärarstudenter från Borås och Göteborg.

 

 

Besöksadress

Gästgivaregatan 12
511 61 Skene

Skolexpedition

0320 21 74 69

Skolsköterska 

0320 21 78 67

Skene bibliotek 

0320 21 70 95

Publicerad av: Marks kommun