Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 14 augusti 2019

Titta gärna på denna sida dagen före skolstart. Tiderna kan justeras in i det sista. Tiden som anges är, när skolskjutsen beräknas starta, där turen börjar.

Starttid Linjesträckning
Buss 305 Rydal-Lyckeskolan

Publicerad av: Marks kommun