Lovskola

Senast uppdaterad den 28 april 2020

Lovskola ska erbjudas elev i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå målen och som bedöms kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Det är rektor på elevens ordinarie skola som ger erbjudande. Förälder tackar ja till detta genom att besvara nedanstående anmälningsblankett. Sista anmälningsdatum är 28 maj.

 

Lovskolan genomförs på Kunskapens hus, 11 - 23 juni. Anmäls en elev så förutsätter vi att eleven deltar hela perioden.

 

Starta frågeformuläret

Publicerad av: Marks kommun