Är du elev och ska ut på prao?

Senast uppdaterad den 23 september 2019

Under en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9 kommer du att göra prao på en arbetsplats. Det brukar vara både en rolig och spännande period. Här finns information som du kan ha nytta av.

Varför är prao viktigt för dig?

  • Den underlättar ditt studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den ökar din kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • Den bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos dig.

Välja plats

Det finns två sätt att få en praoplats. Antingen får du hjälp av skolan att hitta en plats eller så skaffar du själv en praoplats och anmäler platsen till skolan. Alla praoelever får ett praoavtal som ska vara ifylld innan praon startar.

Praoplats genom skolan

Du tilldelas en praoplats efter samtal med mentor/syv. Förhoppningen är att du och dina klasskamrater ska kunna få en plats utifrån just era önskemål. Innan praoperioden börjar kommer du att få veta var du ska vara och vem du ska kontakta för mer information om praoplatsen. Det ska alltid finnas ett praoavtal mellan skolan och arbetsplatsen.

Egen praoplats

Du som ordnar egen praoplats får en blankett som ska fyllas i och signeras av handledaren/ansvarig på praoplatsen. Blanketten är ett avtal och den ska lämnas tillbaka till mentor eller studie- och yrkesvägledare (Syv). Det är viktigt att den är fullständigt ifylld. Ingen elev får starta sin praotid utan inlämnad blankett. Är din prao på annan ort? Ta kort/scanna den ifyllda blanketten och mejla den till skolan. 

Praoperioder höstterminen 2019

Vecka 41, 7-11 oktober      Lyckeskolan 72 elever
Vecka 42, 14-18 oktober   Örbyskolan 79 elever
Vecka 43, 21-25 oktober    Sätilaskolan 70 elever
Vecka 44, höstlov
Vecka 45,  4-8 november    Ängskolan 9A-C, 70 elever
Vecka 46, 11-15 november Ängskolan 9D-F, 76 elever + Fritslaskolan 28 elever
Totalt 400 elever

Publicerad av: Marks kommun