Information till dig som ska ut på prao

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Under fem dagar i årskurs 8 respektive årskurs 9 kommer du att göra prao på en arbetsplats. Det brukar vara både en rolig och spännande period. Här finns information som du kan ha nytta av.

Varför är prao viktigt för dig?

  • Den underlättar ditt studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den ökar din kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • Den bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos dig.

Välja praoplats

Det finns två sätt att få en praoplats. Antingen får du hjälp av skolan att hitta en plats eller så skaffar du en själv och anmäler det till skolan. Alla praoelever får ett avtal som ska vara ifyllt innan praon startar.

Praoplats genom skolan

Du tilldelas en praoplats efter samtal med mentor eller studie- och yrkesvägledare. Förhoppningen är att du och dina klasskamrater ska kunna få en plats utifrån just era önskemål. Innan praoperioden börjar kommer du att få veta var du ska vara och vem du ska kontakta för mer information om praoplatsen. Det ska alltid finnas ett praoavtal mellan skolan och arbetsplatsen.

Skaffa egen praoplats

Du som ordnar egen praoplats får en blankett (finns längre ner på sidan) som ska fyllas i och signeras av handledaren eller ansvarig på praoplatsen. Blanketten är ett avtal och det ska lämnas tillbaka till mentor eller studie- och yrkesvägledare (SYV). Det är viktigt att den är fullständigt ifylld. Ingen elev får starta sin praotid utan inlämnad blankett.

Är din prao på annan ort? Ta en bild eller skanna den ifyllda blanketten och mejla den till skolan. 

Se även:

Praoperioder

Frågor och svar om prao

 

Publicerad av: Marks kommun