Matersättning

Senast uppdaterad den 14 oktober 2019

Har ditt barn rätt till matersättning under sin prao? Begär ersättning inom tre veckor efter praoperioden.
Du får 35 kronor per dag som ditt barn varit på prao.

Begäran om ersättning för lunch under praoperiod. För att få ersättning krävs att ditt barn varit hänvisad till att ta med sig mat.

Välj skola
Antal dagar du begär ersättning för

Publicerad av: Marks kommun