Har ditt barn rätt till matersättning under sin prao?

Senast uppdaterad den 14 oktober 2019

Om det inte är möjligt för ditt barn att äta på närmsta skola under sin prao kan du ansöka om matersättning. Fyll i och skicka in ansökan nedan inom tre veckor efter praoperiodens slut.

Begäran om ersättning för lunch under praoperiod

Mitt barn går på
Antal dagar du begär ersättning för

Publicerad av: Marks kommun