Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

I Sverige har alla elever i förskoleklass, grundskola och särskola skolplikt. Det innebär att de måste gå i skolan.

Det finns vissa situationer där skolplikten upphör. Det är till exempel om en familj flyttar utomlands för en period av ett halvår eller mer. Det är under vissa omständigheter möjligt att fullgöra skolplikt på annat sätt. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer.

Publicerad av: Marks kommun