Att söka till gymnasiet

Bild på läsande elev utanför gymnasieskolan.

Senast uppdaterad den 19 september 2017

Alla som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda kommuner söker via Antagningsenheten Sjuhärad oavsett vilken skola man söker till, kommunala eller fristående. Från och med den 9 januari kan du göra ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök.

Behörighet yrkesprogram

För behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Behörighet högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och minst 9 andra ämnen.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet:

Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen.

Estetiska programmet:

Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet:

Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen.

Så här ansöker du

Från och med den måndagen den 9 januari kan du göra ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök. I december får du en personlig kod som du använder när du gör din ansökan.

Datum att hålla ordning på:

 • 1 december 2016. Sista ansökningsdag till RIG eller NIU Basket för läsåret 17/18
 • 1 februari 2017 - Sista dag att ansöka till gymnasiet för läsåret 2016/2017.
 • Vecka 14, 2017 – Preliminärantagningen släpps. Du ser ditt resultat via      ansökningswebben.

 • 15 april - 18 maj 2017 - Möjlighet till omval för dig som redan har sökt och      nyval för dig som ännu inte har sökt.

 • 1 juli 2017 - Slutantagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via      ansökningswebben.

 • 21 juli 2017 - Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.

 • 28 juli-15 september 2017 – Reservantagning pågår.'

 • 28 juli 2017 - Första reservantagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat      via ansökningswebben.

 • 4 augusti 2017 – Andra reservantagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat      via ansökningswebben. Därefter sker reservantagning löpande.

 • 15 september 2017 – Antagningsenheten Sjuhärad stänger sin antagning.

 • 16-30 september 2017 -  Rektor vid Marks      Gymnasieskola ansvarar för reservantagningen.

 • 1 oktober 2017 - Antagningen till Marks Gymnasieskola läsåret 2017/18      avslutas. Nästa möjlighet att söka till Marks Gymnasieskola är i januari      2018 till läsåret 2018/19.

Ansökan om prövning i fri kvot

Ett begränsat antal platser på de nationella gymnasieprogrammen på Marks Gymnasieskola avsätts för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Mer information om detta får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Vill du söka till Idrottsgymnasium på Marks Gymnasieskola?

Ansökan RIG basket

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Senast 1 december 2016 ska du dessutom ha ansökt via questback på Svenska Basketbollförbundet. Därefter blir du kallad till Try-outs.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker.

Ansökan till NIU

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Senast 1 december 2016 ska du dessutom ha fyllt i och skickat in en ansökningsblankett. Därefter blir du kallad till Try-outs.

Ansökningsblanketten finns nedan under rubriken Dokument. 

Ansökan LIU fotboll

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad till dig som du skall fylla i och skicka tillbaka enligt anvisning.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker

Ansökan övriga individuella idrotter

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den individuella idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet och vilken klubb du tänker samarbeta med.

Klubben du planerar att samarbeta med skall ansvara för din träning och förbinder sig att upprätta ett avtal med skolan för denna träning. Viktigt att de inblandade är medvetna om att skolan inte kommer betala ut ersättning för detta, utan det sker inom ramen för din ordinarie träning.

Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad till dig.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker.

Frågor om ansökan till idrottsgymnasium?

Kontakta Johan Westerberg, programansvarig för Idrottsgymnasiet, se nedan. 

Publicerad av: Marks kommun