Betygsjämförelse kommuner

Senast uppdaterad den 5 januari 2016

Skolverket presenterar en mängd resultat och statistik på sin webbplats SIRIS.

Där kan du söka och få fram resultat och på det viset jämföra olika gymnasieskolor i landet.

Publicerad av: Marks kommun