Betygsjämförelse kommuner

Senast uppdaterad den 23 januari 2018

Skolverket presenterar en mängd resultat och statistik på sin webbplats SIRIS.

Där kan du söka och få fram resultat och på det viset jämföra olika gymnasieskolor i landet.

Publicerad av: Marks kommun